Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Provinciebestuur stimuleert bedrijfsleven

Zeeland sterker met aquacultuur

GOES - Ondernemers kunnen Zeeland sterker maken met aquacultures. Het provinciebestuur kan en wil daar graag een faciliterende rol bij spelen. ,,Zeeland verzilt en daarom moeten we aquacultuur stimuleren’’, zei de Zeeuwse gedeputeerde van Landbouw, Visserij en Aquacultuur  Kees van Beveren bij de aftrap voor de eerste conferentiedag van de vakbeurs Agri & Aqua, vorige week donderdagmorgen in de Zeelandhallen in Goes.

De provincie Zeeland, met visserijgedeputeerde Kees van Beveren voorop, wil de aquacultuur in de verziltende provincie stimuleren. Kort voordat dagvoorzitter Eva Kuit Van Beveren als eerste spreker aankondigde, nodigde zij een visser en een boer uit om het verschil tussen een visser en een boer onder woorden te brengen. Mosselkweker Kees Otte (BRU 14) legde uit dat er twee soorten boeren zijn: boeren op het land en ter zee. Beiden zijn ondernemers en afhankelijk van de natuur. Zijn luimige plaatsgenoot Bart Kik gooide het over een andere boeg en hield het op een verschil in intelligentie!

De toon was gezet en Eva Kuit kondigde eerste gastspreker Kees van Beveren aan, de Zeeuwse gedeputeerde die met bescheiden trots vertelde dat Zeeland als enige provincie in Nederland een visserijbeleidsambtenaar heeft. En meer dan dat. Zeeland verzilt. Dat biedt kansen.

Het Zeeuwse college is ervan overtuigd  dat de sector aquacultuur kan bijdragen aan de verdere economische ontwikkeling van de water- en kleigrondrijke provincie.

,,Wist u dat er andere provincies zijn die met een schuin oog naar Zeeland kijken, omdat wij zo’n troef in handen hebben? Maar een troef in handen hebben is één. Het gaat erom de troef uit te spelen. En dat zal toch echt door ondernemers moeten gebeuren. Ondernemers maken de sector sterk en zorgen voor ontwikkelingen. Ondernemers kunnen Zeeland sterker maken. Als provincie zullen wij een faciliterende rol spelen’’, verklaarde Van Beveren.

In zijn visie is een helder beleid en snelle doorloopprocedures een van de voorwaarden voor ondernemers om aanvragen op een snelle manier te kunnen doorlopen. Een heldere uitvoering van beleid draagt tevens bij aan het snel in werking treden van besluiten. Dat maakt de besluitvorming Raad van State-proof.

Van Beveren: ,,Daar heeft u en daar hebben wij baat bij. Daarom hebben wij de afgelopen periode ruim aandacht besteed aan een goed beleid. Er is beleid ontwikkeld dat veel ruimte laat voor de ontwikkeling van aquacultuur. Een beleid ook  wat duidelijk aangeeft wat kan en welke partijen verder uitvoeren en  kunnen realiseren. Ondernemers kunnen, ik zou bijna zeggen moeten hierop inspelen. Het zijn tenslotte de ondernemers die de economische doelstellingen daadwerkelijk kunnen invullen.  Ik nodig deze ondernemers dan ook graag uit hun troeven uit te spelen.’’

Vijverlandschappen
Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en mogelijkheden in Zeeland? Van Beveren somde het nodige op: Omgevingsplannen in diverse verschijningsvormen zoals aquacultuur in bedrijfsgebouwen, agrarische vijverlandschappen en aquacultures in een natuurlijke omgeving.

Op basis van deze verschijningsvormen zijn verschillende strategieën ontwikkeld die aan bepaalde gebieden zijn gekoppeld. Op grond hiervan zijn drie soorten gebieden geselecteerd, namelijk zogeheten stimuleringsgebieden, regisseergebieden en uitsluitingsgebieden. De laatstgenoemde gebieden lenen zich helemaal niet of minder voor de ontwikkeling van aquacultuur. In de zogenoemde regisseergebieden wordt aquacultuur onder voorwaarden toegestaan. Ieder agrarisch bedrijf in deze gebieden mag drie hectare bassins aanleggen als aanvulling op het inkomen uit de akkerbouw.

Stimuleringsgebieden  zijn gebieden waar een ruimtelijke clustering van activiteiten mogelijk is. Clustering van bedrijven biedt voordelen, omdat bepaalde voorzieningen zoals bijvoorbeeld de aanleg en het gebruik van zoutwaterleidingen en zuiveringssystemen collectief en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Clustering van bedrijven vraagt tevens een planmatige aanpak en het maakt het uitwisselen van kennis makkelijker. Clustering biedt ook mogelijkheden voor een gezamenlijke marketingstrategie. De provincie Zeeland heeft voor alle drie vormen van aquacultuur beleid ontwikkeld. Onderscheid wordt gemaakt in 1). ontwikkeling van aquacultuur in bebouwing op zogenaamde zoute bedrijfsterreinen, 2). Ontwikkeling van clustergebieden voor zogenaamde vijverlandschappen en 3). Ontwikkeling van aquacultuur in een natuurlijke omgeving. De vijverlandschappen zijn geprojecteerd in de polders bij de vissersdorpen Bruinisse, Colijnsplaat en Yerseke. De ontwikkeling van een kustlaboratorium bij Burghsluis op Schouwen Duiveland is een voorbeeld van aquacultuur in een natuurlijke omgeving.

Van Beveren verwacht dat er voor de ontwikkeling van vijverlandschappen de meeste belangstelling bestaat. ,,Bruinisse, Colijnsplaat en Yerseke zijn de kernen die de provincie een grote potentie toedicht bij de ontwikkeling van zelfstandige productiebedrijven. Deze locaties kunnen een sterke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de aquacultuur als sector’’, aldus Van Beveren. De provincie gaat ervan uit dat de gemeenten de locaties nader in hun bestemmingsplan opnemen. De gemeenten zijn nu aan zet om de locaties uit te werken en de gewenste ontwikkelingsruimte aan te geven.

Discussie
In het slotdebat riep Rinus Platschorre (voorzitter Stichting Zeeuwse Tong) boeren en vissers die geïnteresseerd zijn in kweken op het land op om zich nu te melden bij de Zeeuwse Tong. Daar krijgen ze een opleiding, horen ze wat er nodig is, en wordt gezorgd voor de afzet/verkoop logistiek.  Uit de zaal kwamen enkele vragen, met name over het startkapitaal dat nodig is om te beginnen. Daar was ZLTO-voorman Peter de Koeijer duidelijk in: ,,Reken zeker op twee tot drie ton.  En ga ook niet aan de slag met minder. Althans: ZLTO raadt dat ten zeerste af.’’

Zowel Platschorre als Van Beveren en De Koeijer zijn optimistisch over de kansen voor aquacultuur in Zeeland. Volgens Van Beveren zal het nooit een hele grote sector worden, maar kan het wel een belangrijke niche zijn, die zeker in Zeeland heel goed past. De provincie zal het blijven stimuleren.

Vanuit de zaal leek het er niet erg op dat mosselkwekers en vissers staan te dringen om het land op te gaan. Gezegd werd: ,,Het zal eerder van de boeren komen. Als hun land per hectare meer kan gaan opbrengen met aquacultuur dan met juun…   dan wordt het interessant.”

Onder andere boer Bart Kik uit Bruinisse lijkt geïnteresseerd: hij heeft de aquacultuur opleiding bij de Hogeschool Zeeland zelfs al achter de rug. Op de vraag van discussieleider Kuit of en wanneer het weer tijd zal zijn voor een conferentie over dit thema werd gezamenlijk vastgesteld dat dat prima over twee jaar zou kunnen. Hopelijk komen er dan ook wat meer agrariërs naar het symposium, want met hooguit 20 (van de bijna 200 op donderdag) conferentiegangers uit de agrarische sector moest ook de ZLTO-voorman toegeven dat de opkomst uit zijn achterban hoger had kunnen zijn.