Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Onderzoek als veelbelovende nevenactiviteit

Maritieme markten voor vissersvaartuigen

UTRECHT – Behalve voor de visserij is de 40 meter lange Noorse trawler ´Ringbas´ ook speciaal uitgerust voor bodemkartering, de 80 meter lange trawler ´Christine E´ voor werkzaamheden in de olie-industrie en seismisch onderzoek en de 94 meter lange geavanceerde ´Libas´ voor visserijonderzoek. Kunnen Nederlandse vissers met al hun nautische kennis en kunde ook inkomsten halen uit maritieme nevenactiviteiten? Die kansen zijn er zeker.

Noorse voorbeelden van betaalde nevenactiviteiten op de vissersvloot.Van ‘Visser tot Multipurpose Maritiem Ondernemer’ was en is één van de ambities van het Visserij Innovatie ...Projectleider Jelle Landstra van het Innovatienetwerk: ,,Een vissersschip is een aanzienlijke kapitaalsinvestering die je liefst zo min mogelijk aan de kade laat liggen. Met hun zeemanschap en kennis van de zee kunnen vissers meer dan alleen vissen. De markt voor neveninkomsten naast de visserij blijkt nog volop in ontwikkeling. De Noorse vissers zijn daar al druk mee bezig. Daar blijkt dat visserijschepen veel goedkoper (zelfs tot 50%) kunnen opereren dan gespecialiseerde offshore- en onderzoeksvaartuigen. En door hun zeemanschap, de zeekennis en de ervaring met slecht weer kunnen de vissers dat soms ook nog (veel) beter. Onder leiding van Maarten Mens van het Productschap Vis hebben we een brainstormsessie gehouden met een aantal vissers met interesse en ervaring op dit punt: Pieter Louwe van Slooten (UK 153), Cees van de Berg (UK 61, NG 1 en twee Duitse vlagkotters), Rems Cramer (KW 2) en Koos de Visser (GO 58). Naar voren kwam dat er ook voor de Nederlandse vissers zeker mogelijkheden zijn. Op korte termijn is dit vooral op het gebied van privaat en publiek marien onderzoek. De snelle ontwikkeling van de visserijtechnologie brengt visserij en zeeonderzoek steeds dichter bij elkaar. Het steeds intensievere gebruik van de Noordzee door een toenemend aantal belanghebbenden creëert een groeiende behoefte aan dit soort onderzoek. Dienstverlening aan de gas-, olie- en groene-energiesector (windmolens) is op termijn ook interessant. De inkomsten zijn daar hoger, maar de eisen aan schip en bemanning eveneens. Een optie is ook samenwerking met windmolenparken, zoals vis- en algenkweek tussen de windmolens. Er zijn natuurlijk wel andere competenties (qua techniek, regelgeving/vergunningen en ondernemerschap) en investeringen aan boord nodig. Om dit goed in de markt te zetten is informatie en marktmacht nodig. Veelal zijn de klanten grotere bedrijven die de markt goed kennen en waartegenover een individuele visser geen partij is. Samenwerking is dus geboden. Zo zou je ook onderling kunnen regelen dat sommige vissers het hele jaar door vissen en anderen meer tijd aan nevenwerkzaamheden besteden. EL&I geeft financiële steun aan een initiatief voor zo’n samenwerking in de sector, medegefinancierd vanuit het Europees Visserij Fonds. Als follow-up hebben we LEI gevraagd twee reële business-cases te ontwikkelen voor neveninkomsten naast de visserij: voor een bestaand schip en voor een nieuw te bouwen schip. Dit laatste is ook relevant voor het Masterplan Duurzame Visserij, een initiatief vanuit de visserijsector zelf voor verduurzaming en vernieuwing van de visserijvloot. Nederland Maritiem Land financiert dit onderzoek mee, maar is ook inhoudelijk een aantrekkelijke partner. Deze businesscases moeten kunnen dienen als basis voor bankwaardige businessplannen: welke investeringen zijn nodig (zoals equipment, maar ook opleiding en investering) en wat valt ermee te verdienen. Ook de organisatie en marketing van deze nevenactiviteiten worden daarbij in kaart gebracht. Uit de brainstorm kwam naar voren dat vissers structureel al heel veel gegevens op zee verzamelen. Het is de moeite waard om te bekijken in welke mate er een markt is voor deze databestanden. Een volgende onderzoeksvraag is dus wat er beschikbaar is, wat kan worden gedeeld met anderen, welke partners je bij elkaar moet brengen, hoe je verschillende systemen koppelt en hoe je het in een verkoopbaar format brengt.´´