Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Maatwerk en samenwerking

Nautisch onderwijs op Urk groeit

URK – Het nautisch onderwijs op Urk zit in de lift. De visserijopleidingen stabiliseren. Het onderwijs zelf innoveert: ´van Afgericht naar EigenWijs´.

Een opgewekte stemming afgelopen weekend tijdens de open dagen van het Berechja College op Urk. Tenminste waar het het onderwijs betreft. Directeur Gosien Doornenbal geeft aan verder te willen investeren in de band met het regionale bedrijfsleven in de volle nautische breedte. Als voorbeelden noemt zij de samenwerking met de Ekofish Group (praktijkonderwijs aan boord van de PD 147) en met de Binnenvaart Groep Nederland.

Het VMBO van het Berechja College wil als vooropleiding een breder aanbod realiseren. De eerste voorbereidingen worden getroffen om programma’s aan te kunnen bieden aan de jeugd die geïnteresseerd is in het werken op het water.

Ook voor een specialistische opleiding als Warranty Surveyors voor zwareladingtransporten is Urk in beeld. Regionaal ziet het Berechja College een uitdaging liggen in een module Scheepsbouwers die samen met regionale bedrijven, Syntens en de provincie Flevoland wordt opgezet.

Blue Port
Samen met partners werkt het Berechja College aan de concretisering van een Blue Port Urk, waarvoor afgelopen najaar een intentieverklaring is ondertekend. Er ligt inmiddels een strategisch plan. Visserijwethouder Ben Visser noemde tijdens de open dagen twee ambities die hij wil inbedden in Blue Port. Dat is enerzijds het Masterplan Duurzame Noordzeevisserij voor een nieuwe kottervloot, en anderzijds een nieuwe buitendijkse werkhaven bij Urk om de groei in de maritieme sector te kunnen opvangen en versterken. Visser doet een beroep op de rijksoverheid om die beide ambities financieel te ondersteunen. ,,Als overheid en bedrijfsleven en onderwijs willen we samen Urk op de kaart zetten in binnen- en buitenland. U hoort daar binnenkort meer van´´, aldus Visser. Zijn droombeeld: ,,Als we elkaar wat gunnen, samenwerken in de keten en er samen de schouders onder zetten, gaan we een nieuwe periode van opbloei tegemoet.´´

Locatie school
Momenteel volgen 89 jongens in zeven opleidingen op drie niveaus een MBO-studie op het Berechja Collega. Daar komen dertig jongeren op het VMBO-Nautisch bij. Een paar terug was het totaal nog maar 65. Sinds de verbreding naar onderwijs voor de koopvaardij en nu ook de binnenvaart is het leerlingenaantal derhalve bijna verdubbeld. Dat gaat ook gevolgen hebben voor de huisvesting. De plannen lagen klaar om de ´visserijschool´ aan de Lange Riet te ontruimen en een nieuw onderkomen te bouwen bij de hoofdvestiging van het Berechja College aan de Waaiershoek naast het Urkerbos, maar met de huidige leerlingenaantallen wordt dat te krap. En dus is renovatie van de huidige school of zelfs nieuwbouw op de haven ook in beeld. Voor een oriëntatie op invulling van het Urker haventerrein reist een delegatie van de gemeenteraad in juni naar Grimsby.

Op de eerste dag van de open dagen bezocht een delegatie van 40 personen van drie Turkse zeevaart- en visserijscholen het Berechja College. Dat bezoek maakt onderdeel uit van een uitwisselingsprogramma voor het MBO. Zaterdag stond IJmuiden op het programma. Het is volgens sectorhoofd Jan Brouwer de bedoeling dat Urker leerlingen later dit jaar Turkije bezoeken.

Nieuwe leest
Het nautisch onderwijs op Urk is op een totaal nieuwe leest geschoeid, maakt docent Jan van den Berg duidelijk. Er worden maatwerktrajecten aangeboden. Ook voor bijscholing kan men doordeweeks op het Berechja College terecht. Het nieuwe onderwijssysteem is EigenWijs genoemd. Leerlingen werken in groepjes van drie als kapitein, stuurman of matroos. Van den Berg is als studiecoach mede verantwoordelijk voor het vakgebied Dek (voorheen: Visserijkunde). Afhankelijk van het niveau lopen de leerlingen drie, vijf of zes (inclusief pelagisch) visserijmethoden door. Daarvoor staan twintig weken per visserijmethode: tien weken op meerdere kotters en tien weken op school. Voor het diploma SW6 doet een driekoppige studiegroep ervaring op op 27 verschillende vissersschepen, voor het diploma SW5 is dat op 45 vaartuigen. Leerlingen in de studiegroep beoordelen elkaar. ,,Dat werkt duidelijk opscherpend, die jongemannen willen niet voor elkaar onderdoen.´´