Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Ruimte tussen standpunt LNV en tekst in het Noordzeeakkoord

Geen staandwant in windpark

URK – Het ministerie van LNV blijft op het standpunt dat binnen het windpark Borssele niet met staandwant of jigmachines geëxperimenteerd mag worden, laat staan kleinschalig met sleepnetten.

Visserijorganisaties en de provincie Zeeland zijn zwaar teleurgesteld. ,,Dit is niet waarvoor wij zijn uitgenodigd en de vissers warm voor zijn gemaakt in het Noordzeeakkoord. Dit komt binnen alsof je een veeboer vraagt om experimenteel zijn koeien handmatig te gaan melken’’, reageert Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt.

In de Staatscourant heeft het ministerie afgelopen maand een ‘uitvraag’ gepubliceerd om de komende drie jaar experimenteel met kubben en korven, grondbeug en hengels/handlijnen in een kavel van het windpark Borssele te mogen vissen. Die experimentele visserij zou onder wetenschappelijke begeleiding dan plaats vinden binnen het onderzoeksproject Vissen met de Wind.

,,Erg jammer. We zijn met veel enthousiasme begonnen aan dit project waarvoor veel belangstelling onder vissers bestaat, maar het dreigt te eindigen voordat het in de praktijk gestart is. De visserijvormen die door LNV worden toegestaan bieden weinig of geen economisch perspectief voor de sector’’, reageert Jaap Broodman van de provincie Zeeland. De provincie heeft de vissers subsidie in het vooruitzicht gesteld.

Het ministerie van LNV wijst op het Noordzeeakkoord. In het Noorzeeoverleg is besproken dat de genoemde term ‘vaste vistuigen’ breder geïnterpreteerd kan worden, waardoor hengelen en handmatig jiggen ook mogen. In het Noordzeeakkoord staat overigens dat visserij met vaste vistuigen en maricultuur in alle nieuwe windparken wordt toegestaan. Manden en korven worden als voorbeelden genoemd; er staat niet expliciet dat staande netten verboden blijven.

Ter onderbouwing van haar standpunt wijst LNV op de nautische veiligheid in het windpark. Toegevoegd wordt dat er binnen het project Vissen met de Wind ook buiten het windpark getest zou kunnen worden met staandwant en jigging, waardoor deze technieken eventueel in de toekomst zouden kunnen worden toegevoegd in het Windpark Hollandse Kust Zuid. Daarbij wordt gewezen op het eerdere project ‘Wind-Wind’, dat ook goede inzichten heeft gegeven om veilig tussen windmolens te kunnen vissen.

Vissersbondvoorzitter Nooitgedagt is kritisch en verbaasd: ,,Alles goed en wel en alle mooie woorden over meervoudig ruimtegebruik op zee ten spijt, staandwantvisserij en jigmachines blijven verboden in windparken en gaan vissers dus geen perspectief bieden. Dat besef dringt nu ook door tot de voorstanders van het Noordzeeakkoord.’’

Leden van de Vereniging van Beroepsvissers op de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta (OWV) hebben wel belangstelling om met korven en kubben te experimenteren in het Zeeuwse windpark Borssele.

In een van de Borssele-kavels zijn kunstmatige riffen neergelegd als schuilplek voor kabeljauwachtigen. Voor daaraan gerelateerd onderzoek zijn vissen voorzien van tags.