Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Vis van het jaar in België

Roggen in de kijker

OOSTENDE – De rog sluit de top 3 van de meest aangevoerde vissoorten in Vlaamse havens. Deze week werd door de Vlaamse visserijminister Hilde Crevits de rog uitgeroepen tot vis van het jaar 2021. De VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) zet deze extra in de schijnwerpers. In de Belgische visserij bedraagt de aanvoer ongeveer 1.400 ton per jaar, rog is vooral bijvangst in de tongvisserij.

“De verkiezing van de vis van het jaar sluit perfect aan bij onze doelstelling om de Vlaming meer bewust lokale producten te laten consumeren. Een aantal visrestaurants maken er nu al een erezaak van om enkel verse vis die door onze Vlaamse vissers aangevoerd wordt als vis van de dag aan te bieden. Dit jaar zetten we de rog in de kijker, een vis die heel simpel klaar gemaakt kan worden en dus heel toegankelijk is’’, aldus Crevits.

De Belgen hebben voor dit jaar – zonder ruilingen - quota voor 257 ton rog in de Noordzee, 837 ton in de westelijke wateren en 125 ton in het oostelijk deel van Het Kanaal (VIId).

Nederland heeft in de drie genoemde gebieden in totaal niet meer dan 231 rogquotum, waarvan 220 ton in de Noordzee. Inclusief ruilen is er inmiddels 260 ton roggen op de Noordzee beschikbaar, maar daar is al 85 procent van opgevist. De Nederlandse producentenorganisaties hebben een vangstbeperking van maximaal 80 kilo rog per week opgelegd, veel rog moet weer over de muur.

De actuele uitputting van het Belgische Noordzeequotum rog staat volgens opgave van de Rederscentrale op iets meer dan 40 procent, in de westelijke wateren is iets meer dan de helft van het beschikbare Vlaamse rogquotum opgevist.

Rekening houdend met het feit dat de visserijinspanning afneemt en de quota gerespecteerd worden, steunt het ILVO (wetenschappelijk (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) de uitverkiezing en promotie van rog als vis van het jaar in België. De promotie moet en zal zich beperken tot drie van de twaalf in de Noordzee aanwezige soorten. ILVO organiseert trainingen op de veilingen van Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort om de correcte soortnamen van roggen te gebruiken.

Conform ministerieel besluit van december 2020, en op advies van de Rederscentrale, mogen de Belgische vissers alleen blonde, gevlekte en stekelrog aanvoeren. Nederlandse vissers mogen ook de grootoogrog (koekoeksrog) aanvoeren.

Roggen zijn trage groeiers en worden pas rond de 8-10 jaar vruchtbaar. Het beeld op de Noordzee is genuanceerd. Stekelrog (Raja clavata) en gevlekte rog (Raja montagui) doen het goed in bepaalde gebieden, de biomassa van andere rogsoorten gaat achteruit.

H Minister Hilde Crevits met rog.

H Minister Hilde Crevits met rog.