Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Minister Schouten aan boord van de WR 29

Focus op passieve visserij

IJMUIDEN – Visserijminister Carola Schouten liet zich vorige week vrijdagmiddag na de ministerraad naar IJmuiden rijden om aan boord van de WR 29 door jonge vissers te worden voorgelicht over hun toekomstplannen voor de visserij. Met een focus op passieve visserij in windparken en natuurgebieden.

De 31-jarige Stefan Tijsen (WR 29) wil het visserijfamiliebedrijf omturnen en combineren met of vervangen door passieve vistuigen. Hij start nu met krabpotten erbij. Maar het innovatieve idee is om straks met potten op Noorse kreeftjes te gaan vissen in bijvoorbeeld voor de sleepnetvisserij verboden delen van het Friese Front.

De WR 29 liep donderdag de thuishaven Den Oever om de garnalenvangst te lossen, daarna werd de kotter ingericht om visserij met krabbenpotten te demonstreren en ’s nachts werd overgestoomd naar IJmuiden.

Al enkele jaren is Tijsen bezig met het uitwerken van plannen voor passieve visserij, en daarover ook in contact met het ministerie van LNV en Wageningen Marine Research. Als voormalig voorzitter van het Jongerennetwerk Visserij heeft hij een netwerk opgebouwd en zo zijn ingangen.

Eerder is minister Schouten het gesprek aangegaan met jonge boeren en zij wilde volgens een woordvoerder graag met jonge enthousiaste vissers van gedachten wisselen over de toekomst van de visserij. Via Tijsen was ook schipper Hendrik Kramer van de MDV 2 ‘Metanoia’ uitgenodigd.

Minister Schouten werd vergezeld door enkele ambtenaren van haar team Visserij plus Erwin Coolen en bioloog Edward Schram (WMR). Coolen is programmadirecteur De Rijke Noordzee. De Rijke Noordzee is een vehikel van de milieuorganisaties Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee dat in windparken kunstmatige riffen bouwt. Schouten reageerde enthousiast en bedankte de twee vissers hartelijk voor de boeiende informatie.

Elektrisch schip

Stefan Tijsen is in de wolken met het bezoek van Schouten. ,,Een prachtige dag, de smaak van innovatie’’, appt hij na afloop, als terug in de thuishaven de garnalentuigen weer aan dek zijn gezet. In alle nuchterheid stelt Tijsen vast dat de ruimte op zee kleiner en kleiner zal worden voor sleepnetvisserij, verdiensten door oplopende gasolieprijzen steeds verder onder druk komen en veel collega’s gebruik zullen gaan maken van een saneringsregeling. Zelf wil hij wel visserman blijven, en graag het visserijbedrijf van zijn ouders overnemen, maar dat met andere visserijtechnieken dan de huidige garnalen- en langoustinevisserij rendabel te houden. ,,De toekomst gaat drastisch veranderen, en ook wij als bedrijf zullen ons moeten aanpassen aan de ruimte op zee en moeten kijken naar alle beschikbare mogelijkheden met alle beschikbare partners. Open staan voor nieuwe ideeën, open staan voor advies vanuit andere sectoren is een must. Afzetten tegen de toekomst heeft geen enkele zin; die strijd kost alleen maar negatieve energie en levert niks op. Ik wil invulling geven aan die veranderingen en zie dat er een hoop mogelijk is, maar niet voor iedereen.’’

In dit stadium wil Tijsen nog niet al teveel details vrijgeven over wat hij precies voor ogen heeft. Hij wacht op een innovatieregeling van de overheid en wil na praktijkonderzoek zijn plan trekken. Intussen heeft hij al wel in Noorwegen een elektrisch schip laten tekenen, wat hij ook aan Schouten liet zien. In ontspannen sfeer werd een vaartochtje gemaakt en aan dek uitleg gegeven en met elkaar gediscussieerd.

Hoe vooruit?

Hendrik Kramer (MVD 2) heeft samen met zijn vader tien jaar geleden ervaring in de pottenvisserij opgedaan, maar een nieuwe weg ingeslagen met het Masterplan Duurzame Visserij. Hij had een fraai schaalmodel meegenomen van zijn kotter en vertelde minister Schouten over de nieuwe echosounder aan boord om selectiever te kunnen vissen. 

,,Ik heb verteld dat ik de toekomst ondanks alles wat op ons afkomt toch vol vertrouwen en positief tegemoet zie. De minister was echt geïnteresseerd in ons verhaal, onze zorgen en de uitdagingen die we op ons af zien komen. Ze was nieuwsgierig naar hoe we die uitdagingen denken aan te kunnen pakken en waar zij helpen kan’’, aldus Kramer. 

In antwoord op de vraag van de minister wees Kramer naar regelgeving. De MDV 1 en 2 hebben bijvoorbeeld een motor van slechts 400 kW, maar moeten vanwege de lengte met vijf personen varen, terwijl dat makkelijk en veilig met vier man zou kunnen. ,,Over het algemeen was het een positief gesprek en het was een verademing dat de minister een luisterend oor had, en vooral in gesprek wilde om voorbij de ellende en moeilijkheden te kijken naar de toekomst. We hebben het dus echt wel gehad over de moeilijkheden en teleurstellingen van afgelopen weken (waar zij ook niet voor gekozen heeft, maar als minister wel verantwoording voor draagt) maar we zijn er niet in blijven hangen en hebben vooral gepraat over hoe nu vooruit...’’

Met potten op Noorse kreeftjes en met kooien op tong

Koplopers aub belonen

IJMUIDEN - Edward Schram nam vorige maand namens Wageningen Marine Research in de Tweede Kamer deel aan de rondetafelbijeenkomst ‘Naar een duurzame visserij’. Daar hield hij niet zozeer een pleidooi voor meer technisch onderzoek, maar benadrukte hij de noodzaak om koplopers met innovatieve ideeën in de visserij te belonen bij deelname aan praktijkonderzoek. WMR vindt dat de belangrijkste randvoorwaarde om technische innovaties voor bijvoorbeeld selectievere visserij te doen slagen. Er is al een aantal innovaties beschikbaar met een significant effect op de hoeveelheden ongewenste bijvangsten die niet worden toegepast omdat het de individuele visser geen direct voordeel oplevert. ,,Immers, wat voor nut heeft het voor individuele vissers om te investeren in duurzamer visserijtechnieken, of af te zien van illegale praktijken zoals ‘touwtjes’ om de kuil of binnenkuilen, als de collega die dat niet doet eenzelfde toegang heeft tot de visserij en markt? Duurzaamheid is dan een kostenpost en last in plaats van een weg naar de toekomst. Vissers die deze verantwoordelijkheid en rekenschap oppakken, moeten juist meer toegang krijgen tot de vis en markt. Bijvoorbeeld door toegang tot specifieke gebieden alleen toe te staan aan koplopers.’’

In een position paper ging WMR apart in op passieve visserij in voor sleepnetvisserij verboden wateren. Doordat het op steeds grotere delen van de Noordzee niet meer mogelijk is of niet meer toegestaan wordt om bodemberoerende visserij te beoefenen, ontstaan nieuwe kansen voor innovatieve passieve visserijen. In het Noordzeeakkoord staat ook vermeld dat visserij met vaste vistuigen in (delen van) nieuwe windparken wordt toegestaan.

Wageningen Marine Research heeft weet van een groeiende interesse bij een aantal ondernemers voor het ontwikkelen van een passieve visserij in voor bodemberoerende visserij verboden gebieden. Als voorbeelden van ideeën in de visserijsector werden in de position paper de visserij met potten op Noorse kreeften en de visserij met kooien op tong genoemd. WMR pleit voor een integrale aanpak en voldoende ruimte voor het uittesten van verschillende vormen van deze visserijen. Tegelijk klinkt een winstwaarschuwing: ,,De opbrengsten zullen een beperkte bijdrage leveren aan het opvissen van totale quota, aangezien het onmogelijk is om het gehele quotum op te vissen met passieve vistuigen. Hiervoor blijft de visserij met gesleepte tuigen noodzakelijk.’’

Tweet LNV-voorlichting:

Ideeën van jonge vissers spelen een belangrijke rol op weg naar een duurzame balans op de #Noordzee. Vandaag sprak minister Schouten onder andere met @Tijsen over wat nodig is om een goede boterham te kunnen blijven verdienen en tegelijkertijd op een #duurzame manier te vissen.

Tweet Good Fish Foundation:

Stefan Tijsen timmert hard aan de weg voor innovatieve visprojecten. Mooie dag met Minister Schouten. Good Fish volgt dit op de voet! Go Stefan!