Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Gemeentebestuur en bedrijfsleven te gast

Nieuwe spirit bij STC Campus Zuid-West

STELLENDAM – Code Rood was het een jaar geleden voor de ‘Visserijschool’ Stellendam. Met een nieuwe naam (STC Campus Zuid-West) en verbreding van het aanbod is de neerwaartse spiraal omgebogen. Op weg naar een topschool.

Bestuur en medewerkers van de zeevaartschool op de Binnenhaven zijn dolblij met het aantal van 24 nieuwe aanmeldingen voor het komende schooljaar. Vorig jaar waren dat er slechts 7, veel te kort om de exploitatie rond te breien. De serieuze zorgen om het voortbestaan van het visserijonderwijs werden door het schoolbestuur gedeeld met het plaatselijke (visserij)bedrijfsleven en het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee. Steun werd gevraagd en ook toegezegd. Dat gaf vertrouwen, maar een financiële injectie van overheidszijde bleek naderhand toch niet nodig.

Greenpeace

Afgelopen maand werd het voltallige gemeentebestuur uitgenodigd, bijgepraat en door het docentenkorps plus locatiemanager Cor van Wijngaarden rondgeleid. Ook werd een bezoek gebracht aan boord van het nieuwe STC-opleidingsvaartuig ‘Stormmeeuw’, een voormalig douaneschip waarop leerlingen van de zeevaartopleidingen nautisch onderwijs krijgen. De 34 meter lange ‘Stormmeeuw’ is sinds mei de vervanger van het oude betonningsvaartuig ‘Delfshaven’, dat aan het Zeekadetkorps in Schiedam is geschonken.

Jan Kweekel, lid van het college van bestuur van de STC Group, proeft een nieuwe spirit in het schoolgebouw, en samen met de gemeente en het bedrijfsleven een ‘coalitie of the willing’. Maar er is meer nodig. Kweekel prikkelt graag en wil onderwijs en bedrijfsleven stimuleren om het momentum van waterstof op te pakken. De onderwijsman moet in dat verband toch van het hart moeite te hebben met de behoudende geest in de visserijsector. Wat hem betreft is de tijd rijp om bijvoorbeeld zelfs met Greenpeace om tafel te gaan en samen een toekomst voor een blijvende visserij met innovatieve vaartuigen uit te stippelen. ,,Zonder andere mindset zie ik het verkeerd gaan’’, waarschuwt Kweekel.

Alle studenten bij STC Campus Zuid-West kiezen niet allemaal voor de visserij, maar iedereen ontvangt wel visserij-onderwijs. In vergelijking met bijvoorbeeld Urk krijgen studenten in Stellendam langer en meer theorieonderwijs voordat ze op praktijkstage naar zee gaan. Zorgen over voldoende stageplaatsen zijn er niet. Reders staan in de rij.

Vissersvoorman Hans Juch toont zich opgelucht over de nieuwe start. ,,Voor onze vloot is dat cruciaal. We moeten elkaar blijven motiveren’’, is de les die Juch wil doorgeven voor de toekomst van het visserijonderwijs op de haven van Stellendam.

Na rondetafelgesprekken werd afgesloten met een feestelijk buffet inclusief echte Stellendamse garnalen van de SL 2. Garnalen van de SL 2 worden in het eigen atelier op de Buitenhaven handmatig gepeld.

Robert Zwagemaker combineert school en innovatiecentrum

Extra handen voor praktijkonderwijs

Met de komst van extra studenten krijgen de docenten Arie ‘t Mannetje (nautisch), Kees-Jan Smit (machinekamer) en Cornelis Melissant (visserij, parttime) van STC Campus Zuid-West versterking van praktijkman Robert Zwagemaker als onderwijsassistent.

De 48-jarige Zwagemaker  – tot voor kort visserman op de TH 10 - werkt vier dagen bij STC Campus en één  dag bij het Innovatiecentrum Zuidwest-Nederland op de haven van Stellendam. De school is happy met de verbinding met het innovatiecentrum.

Zwagemaker heeft een gevarieerde loopbaan in de visserij achter de rug. Zelf deed hij vanuit Tholen de visserijschool in Vlissingen. Na school kwam hij bij zijn vader op de sloep TH 8, waarmee op de Oosterschelde met hokfuiken en op harders werd gevist. Daarna volgden vijf jaar bij Job Bout op de TH 16 (ankerkuilvisserij) en TH 40. Die TH 40 werd eigenhandig voor de visserij klaargemaakt, een klus waarbij Zwagemaker veel technische vaardigheden leerde. De langste tijd viste Zwagemaker vervolgens op de TH 5, een dynamische Eurokotter waarmee in de seizoen diverse visserijen werden beoefend. Toen volgde een overstap op de flyshooter GO 1. Een prachtige visserij, maar het reizen vanuit zijn toenmalige woonplaats Amsterdam naar Frankrijk beviel Zwagemaker minder. Na twee jaar vroeg Albert Baaij van de TH 10 hem om inval-schipper te worden. De afgelopen jaren deed Zwagemaker tussen de bedrijven door steeds vaker al klussen voor het Innovatiecentrum Zuidwest-Nederland en viste hij week op/week af. Zo kwam hij in beeld bij de ‘visserijschool’, waar men op zoek was naar extra handen voor het praktijkonderwijs. Zwagemaker verwacht ook nu af en toe nog wel een reisje met de TH 10 te zullen maken.

Voormalig douanevaartuig, nu een nieuw STC-opleidingsvaartuig.Voormalig douanevaartuig, nu een nieuw STC-opleidingsvaartuig.