Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.

Goodbye puls

OUDESCHILD – De pulsvisserij is per 1 juli verleden tijd. Gister werden de vangsten van de laatste pulsreizen verkocht. De foto van opvarende en blogger Martijn van den Berg op de TX 36 met ondergaande zon achter het pulstuig is illustratief.

De Europese politiek praat wel over duurzaamheid, innovatie en biodiversiteit, maar draait tegelijk de pulstechniek de nek om en faseerde deze uit. De hoop blijft er op gevestigd dat de Europese Commissie de innovatieve vangsttechniek in de toekomst weer een eerlijke kans wil geven, want de – wetenschappelijk onderbouwde - voordelen zijn legio: bijna een halvering van het brandstofverbruik (en dus ook minder CO2 en stikstof-uitstoot), minder bodemberoering, selectievere vangst en schonere en levendige boxen.

De uitvinding van de pulstechniek was vooral een uitkomst voor tongvissers (grotere tongvangsten tegen minder onkosten), en dus een voordeel voor Nederlandse boomkorvissers in de zuidelijke Noordzee. Want ons land heeft verreweg het grootste TAC-aandeel in de Noordzeetong.

Voorzitter Jacob van Urk van de PO-Urk in een tweet over het pulsverbod: ,,Dit is van een onbegrijpelijke, van domheid, onwetendheid en kortzichtigheid getuigende kwalijke politieke beslissing geweest in de EU. Daar komt helaas de beste innovatieve uitvinding sinds jaren niet mee terug.’’

LNV-minister Schouten schrijft aan de Tweede Kamer de teleurstelling over het pulsverbod te delen.

Afgelopen maand verwierp de Tweede Kamer een motie van BBB (BoerBurgerBeweging) waarin werd verzocht om pulsvissen mogelijk te maken in de eigen exclusieve economische zone van Nederland en zich blijvend in te zetten op Europees niveau voor het weer mogelijk maken van de pulsvisserij. ,,Voorts gaan we verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer’’, voegde fractievoorzitter Van der Plas toe in haar motie. Bij handopsteken bleken niet meer dan 55 Kamerleden deze te steunen, namelijk PVV, CDA, CU, FvD, Denk, Van Haga, JA21 en SGP. De VVD gaf een stemverklaring af en stemde samen met onder andere D66, PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren tegen de motie.

In de Tweede Kamer zijn opnieuw vragen gesteld over de toekomst van de pulsvisserij.

VisNed-directeur Pim Visser zei vorige week tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer het verstandig te vinden in het publieke debat voorlopig niet meer over de pulsvisserij te spreken en het belangrijk te vinden als visserij in Europa relaties op te bouwen. En de komende jaren stille diplomatie zijn werk te laten doen. ,,VisNed is van mening dat de huidige situatie, hoe vervelend ook, als een juridische en politieke realiteit geaccepteerd moet worden. Het is beter ons te bezinnen hoe we deze techniek te gelegener tijd weer aan de orde stellen. Tegelijk moet met iedere innovatie voor gewaakt worden de fouten bij de introductie en uitrol van puls niet meer te herhalen.’’

MISLEIDING

‘Nederland misleidde Brussel om pulsvergunningen’, kopte de NOS afgelopen woensdag, de dag waarop de laatste pulskotters moesten stoppen. Via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) haalden NOS-journalisten ambtelijke stukken naar boven en reconstrueerden hoe het ministerie van LNV onder druk van de Tweede Kamer en het bedrijfsleven creatief ‘tegen de wet’ ruim tachtig pulsvergunningen in Brussel regelde. Na de 22 reguliere ontheffingen op basis van de Europese 5 procents-regeling volgden op basis van onderzoeksexperimenten nog eens 20 plus 42 extra pulsontheffingen.

LNV-woordvoerder Rudi Buis in een reactie namens de minister: ,,Er is al eerder en vaker gezegd - ook in de Tweede Kamer - dat de ruime hoeveelheid verstrekte vergunningen voor de pulsvisserij in het verleden ons in het heden niet heeft geholpen om het pulsverbod van tafel te krijgen. Het is ook niet goed dat interne signalen, die er dus waren, onvoldoende zijn opgepakt. Dat alles heeft zich tegen ons gekeerd. We hebben daar een prijs voor betaald: een voorlopig einde van de pulsvisserij. Wat nu resteert en belangrijk is, is dat we hiervan lessen leren. En dat we bij volgende innovaties in de visserij, die broodnodig zijn om duurzaamheidsdoelen te halen en tot een toekomstbestendige vloot te komen, het gesprek met de Europese Commissie en lidstaten vroegtijdig aangaan. Niet alleen in Nederland, maar in de hele EU is het halen van duurzame visserijdoelen van groot belang. Dat kon en kan onder meer met de pulskor, die leidt tot minder bodemberoering en minder brandstofverbruik. Het is belangrijk nu naar voren te kijken met de geleerde lessen in de hand, en door te gaan met het duurzamer maken van de visserij.’’

<p>H De VCU op Urk moet deze week acht kotters omtuigen van de puls naar de boomkorvisserij met wekkerketting.</p>

H De VCU op Urk moet deze week acht kotters omtuigen van de puls naar de boomkorvisserij met wekkerketting.