Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Vernieuwd convenant ondertekend aan boord van de nieuwe Z 19

Vlaamse vissector communiceert over duurzaamheid

OOSTENDE - Bezorgde berichten over het voortbestaan van de sleepnetvisserij vanuit het Europese Parlement ten spijt heeft de Vlaamse visserij dinsdag 22 juni in Oostende middels het ondertekenen van een vernieuwd convenant een volgende stap gezet naar verdere verduurzaming van de kottervloot. Plaats van handeling: de nieuwe Belgische hekkotter Z 19.

De Vlaamse minister voor Visserij, de Rederscentrale, Natuurpunt, het onderzoeksinstituut ILVO, het Departement Landbouw en Visserij en de provincie West-Vlaanderen hebben zich allemaal geschaard achter het nieuwe maatschappelijk convenant voor duurzame visserij 2021-2025, getiteld: Op koers naar duurzaamheid. In het convenant staat onder andere dat de betrokken partners werk zullen maken van duurzame, kwalitatieve en verse lokale vis.

Wat de Belgen onder duurzaamheid verstaan vat minister Hilde Crevits bondig samen: ,,Onze vissers staan in voor kwalitatieve vis van aan boord tot op ons bord. Samen met de partners hechten we een groot belang aan duurzaamheid. Duurzaamheid op het vlak van visvangst maar ook op vlak van goede omstandigheden en veiligheid voor de bemanning en het correct informeren van de consument. Met dit derde convenant, bewandelen we deze weg de volgende jaren verder. Vissers en natuurbeschermers gaan in dialoog om de kennis over de ecosystemen op zee te verhogen. Vissers verzamelen data op zee voor wetenschappelijk onderzoek, waarna wetenschappers deze kunnen verwerken tot heldere aanbevelingen voor de vissers. Zo kan onze Vlaamse visserij verder duurzaam evolueren en de consument verse vis garanderen die hoog scoort op vlak van kwaliteit mét respect voor het biologische milieu op zee.”

De vorige Vlaamse convenanten resulteerden in een duurzaamheidserkenning voor de inspanningen die onze vissers leveren. Zo werd het project Valduvis, een tool waarin de ecologische, sociale en economische prestaties van Belgische vissers worden gemeten. Op de klok op de Belgische visveilingen is dat voor kopers ook zichtbaar, zodat bewust kan worden gekozen.

Het dinsdag ondertekende convenant is het startschot om tot bij de consument garanties te kunnen bieden over de Vlaamse visvangst. Sander Meyns van de Rederscentrale: ,,Via de ‘Visserij Verduurzaamt’-erkenning op de afslag kunnen gecertificeerde handelaren de consument garanderen dat ze vis aanbieden afkomstig van vissersvaartuigen die voldoen aan de duurzaamheidsnormen. ”

Zie de websites: www.visserijverduurzaamt.be en www.lekkervanbijons.be/vis.