Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Eerste maritieme practoraat

Onderzoek op de Urker ‘visserijschool’

URK – Geert Hoekstra is vorige week op ROC Friese Poort geïnstalleerd als practor Visserij, Innovatie en Ondernemerschap. Het is het eerste maritieme practoraat in Nederland.

Nederland is een maritiem land. Het eerste maritieme practoraat van Nederland is niet zonder reden op Urk geïnstalleerd. De ambities van Urk, provincie Flevoland en ROC Friese Poort op maritiem terrein zijn groot en veel breder dan alleen visserij. Flevoland wil zogezegd een maritieme hotspot worden.

De school op Urk is de afgelopen jaren al flink gegroeid, en de leiding van ROC Friese Poort legt de lat hoog: de ambitie is om het aantal studenten te verdubbelen naar 500. Concreet wordt er gewerkt aan een nieuwe Maritieme Campus met veiligheidstrainingscentrum inclusief waterbassin.

Initiatieven

In zijn installatierede donderdagmiddag voor de camera ging Hoekstra in op de wijze waarop onderwijs en onderzoek kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige ontwikkeling van de maritieme sector. Met name de visserij staat door de energietransitie, natuurtransitie en voedseltransitie voor grote uitdagingen. Grootschalige uitrol van windparken op zee en gesloten gebieden vanuit natuurbescherming spelen een rol, een belangrijke ontwikkeling is ook de verantwoorde herkomst van voedsel. Uitdagingen zijn in deze context een vorm van omdenken voor zorgen en bedreigingen. Steekwoorden in dat toekomstbestendig maken zijn: digitaliseren, focus op verduurzaming, eiwittransitie, voedsel van dichtbij, gekwalificeerd personeel, innovatie, een leven lang leren en ontwikkelen, brede welvaart, snelle maatschappelijke veranderingen, experimenteerruimte en talentontwikkeling.

Wat gaat Hoekstra met het practoraat precies doen bij ROC Friese Poort? Als eerste worden de behoeftes van het bedrijfsleven voor wat betreft het maritiem onderwijs goed in kaart gebracht. Past het huidig onderwijsaanbod qua vorm en inhoud bij de vraag van maritiem Nederland anno 2030? Nu al duidelijk is de behoefte aan een doorlopende leerlijn na het mbo, dus worden de kansen voor het aanbieden van verkorte hbo-opleidingen op de locatie Urk verkend. Samen met hbo-instellingen wordt gekeken naar een tweejarige zogeheten Associated Degree (AD).

Als derde initiatief staat de opzet van een Masterclass Ondernemerschap in de blauwe economie op de rol. Familiebedrijven en ondernemers uit de visserij, aquacultuur en visverwerking/handel kunnen zich na de zomervakantie hiervoor al aanmelden. In een serie kennissessies worden in samenwerking met de WUR en partners de meest recente inzichten vanuit onderzoek en praktijk gepresenteerd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn financiering, personeel en bedrijfsopvolging, circulaire economie, innovatie, digitalisering, et cetera. Studenten kunnen deze kennissessies ook bijwonen waarbij ze onderzoek kunnen doen naar praktijkvragen vanuit de deelnemende bedrijven.

Hoekstra is werkzaam bij Wageningen Economic Research als onderzoeker seafood. ,,Een gedroomde kandidaat’’, zegt vestigingsdirecteur Durk Bijma van het ROC Friese Poort over Hoekstra op de vraag of het juist een Urker moest zijn als practor op een Urker ‘visserijschool’.

De maritieme (visserij)sector is van ongekend belang voor de brede welvaart van noordelijk Flevoland. De sector is een maatschappelijke en economische motor voor deze regio. Visserij, visverwerking en maritieme nautische techniek hebben zowel in het verleden als vandaag de dag voor veel werkgelegenheid, verdienvermogen en maatschappelijke ontwikkeling gezorgd. Samenwerken en kennis delen vanuit onderwijs en onderzoek worden essentieel genoemd voor de toekomst van de gehele landelijke en internationaal opererende maritieme sector.

Na de installatie van het practoraat werd daar vorige week donderdag over doorgesproken tijdens een tweetal tafelgesprekken. Deelnemers waren: Remco Meijerink (Friese Poort), Jan Nico Appelman (gedeputeerde Flevoland), Durk Bijma (Friese Poort), Olaf Hietbrink (Wageningen Economic Research), Nanou Beekman (directeur Landelijk Gebied en Visserij, ministerie van LNV), Nathanaël Middelkoop (wethouder Economische Zaken, Visserij en Onderwijs gemeeente Urk), Lourens de Boer (VCU) en Willem Snoek (Zeevisserijbedrijf Snoek). ,,Met de installatie van het maritieme practoraat voelen we ons als visserijsector gesteund. We gaan hand in hand met het onderwijs en onderzoek. Kortom: heel blij met deze ontwikkeling’’, aldus reder Snoek, die zelf ook student is aan het ROC Friese Poort.

De volledige installatie van Geert Hoekstra is terug te zien op het Youtubekanaal van ROC Friese Poort. Voor meer info, zie: www.rocfriesepoort.nl/over-ons/practoraten/practoraat-visserij-innovatie-en-ondernemerschap.