Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Geert Hoekstra, practor Visserij, Innovatie en Ondernemerschap:

‘Bijdragen aan toekomstbestendigemaritieme sector’

URK - Donderdag 10 juni installeert ROC Friese Poort (FP) Geert Hoekstra als practor van het practoraat Visserij, Innovatie en Ondernemerschap. ROC Friese Poort heeft daarmee het eerste mbo-practoraat op maritiem- en visserijgebied.

Geert Hoekstra (29) werkt bij Wageningen Economic Research. Als geboren Urker voelt hij zich sterk verbonden met de maritieme- en visserijsector, een belangrijke motor achter de regio-economie. Op locatie Urk van ROC Friese Poort zal hij praktisch onderzoek toepassen in het onderwijs en innovatief ondernemerschap helpen stimuleren. Vijf introductievragen aan een ambitieuze practor.

Wie is Geert Hoekstra?,,Een geboren en getogen Urker uit een vissersfamilie. Mijn opa’s en ooms waren Noordzeevisser. Passie voor visserij, zeenatuur en topkwaliteit visproducten kreeg ik met de paplepel ingegoten. Mijn zakgeld verdiende ik jarenlang in de Urker visverwerking. In 2019 voer ik als visserij-econoom een visreis mee op de kotter BCK 40. Over dat avontuur schreef ik het blog ‘Vissen is keuzes maken, elke dag weer.’ (titel linken naar: https://www.wur.nl/nl/Landingspagina-redacteuren/nl/show-longread/Vissen-is-keuzes-maken-elke-dag-weer.htm )Ik woon met mijn vrouw in Rijswijk en ben in dienst bij Wageningen Economic Research. Na mijn studie Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen was ik via een traineeship drie jaar verbonden aan de Rabobank. Daar kreeg ik onder meer zicht op de financiering van nieuwe schepen en kredietvormen voor de export in de visverwerking en -handel. In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en neem ik graag deel aan hardloopwedstrijden en triatlons.”

Wat is je werkveld bij Wageningen Economic Research?,,Ik ben lid van het team dat het jaarlijkse ‘Visserij in Cijfers’ (VIC) verzorgt. Voor de vissector, beleidsmakers en media schetst dit team de actuele economische situatie van de Nederlandse visserij-, schaal- en schelpdiersector. Mijn specialiteit is vishandel en visverwerking. Samen met collega’s rapporteer ik ook jaarlijks aan de Europese Commissie in het Annual Economic Report, waarin lidstaten hun vlootaandeel toelichten. Verder berekende ik recent de impact van Brexit voor de import en export van seafood met het Verenigd Koninkrijk.”

Wat is je opdracht?,,Tot 2023 ben ik voor twee dagen per week aangesteld om een onderzoekscomponent voor mbo-onderwijs op te zetten. Afhankelijk van de gevraagde expertise kan er ook een beroep worden gedaan op collega-onderzoekers in het Wageningse. De centrale vraag luidt: hoe kan via het onderwijs het innovatief vermogen en het ondernemerschap van de maritieme sector versterkt worden? Met een practoraat-team van ROC en Wageningen Research halen we met een nulmeting de belangrijkste onderzoeksthema’s op bij het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Vervolgens gaan we met studenten en ondernemers via praktisch onderzoek aan de slag met deze onderwerpen.”

Welke onderzoeksthema’s?,,Daar ga ik uitgebreider op in tijdens de online installatie op 10 juni a.s., waar geïnteresseerden zich voor kunnen aanmelden. Kort samengevat zijn het thema’s die de toekomst van de maritieme (visserij) sector kunnen helpen versterken. Denk bij de maritieme sector aan de visserij, de visverwerking en de technische en nautische industrie. Professionals binnen deze sector zijn van ongekende waarde voor de brede welvaart in noordelijk Flevoland en in Nederland. Mogelijke onderwerpen die extra aandacht verdienen vanuit onderwijs en praktisch onderzoek zijn veiligheid aan boord en op de werkvloer, ondernemerschap, vistechnische innovaties, digitalisering en robotisering (als arbeidsverlichting), circulaire economie en zero emission. We gaan deze onderwerpen benaderen via praktisch onderzoek en onderwijs. Doel is Flevoland landelijk en (inter)nationaal op de kaart zetten als proeflab voor de maritieme sector. Als practor wil ik functioneren als spin in het web tussen onderwijs, ondernemers en overheden. Zo kan het practoraat bijdragen aan de opzet van een (inter)nationale hotspot van kennis, kunde en innovatie.”

Hoe kijk je aan tegen actuele ontwikkelingen in de sector?,,Ik gun familiebedrijven in de visserij en visverwerking dat ze in rustiger vaarwater komen. Er speelt zoveel: Brexit, het pulsverbod, toenemende concurrentie in ruimtegebruik op de Noordzee, gesloten horeca door de coronapandemie die afzet en handel bemoeilijkt enzovoort. Landelijk mag het economisch belang bescheiden zijn, plaatselijk en regionaal is de voedselproductie, zoals in Flevoland, de oorsprong en toekomst van brede welvaart.De wat sombere actualiteit bevat echter ook tal van kansen. De maritieme sector zit dan ook allesbehalve stil. Via kleine en grote initiatieven wordt gewerkt aan alternatieven voor de pulstechniek, aan energiezuinige scheepsmodellen en aan innovatieve visverwerking.

Als practor wil ik met mijn team aan zulke ontwikkelingen bijdragen. Dat gun je jonge en volwassen studenten die zich dagelijks met passie en trots inzetten voor hun bedrijfstak. Door via het onderwijs de juiste praktijk-onderzoeksvragen te stellen, gaan wij met het practoraat-team, het bedrijfsleven en overheden bijdragen aan een toekomstbestendige maritieme sector.”

(Tekst: Michel Verschoor)

Aanmelden online installatie

Online aanwezig zijn bij de installatie van practor Geert Hoekstra? Reserveer 10 juni, 14.30 uur dan in de agenda. Hoekstra’s installatie en zijn openingstoespraak zijn live te volgen. Vervolgens schuiven gasten aan om vanuit onderzoek en onderwijs door te praten over de toekomst van de sector.

Opgeven kan via de link:

www.rocfriesepoort.nl/installatie10juni