Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Tien jaar data mosselzaadinvanginstallaties

MZI’s geven kwekers meer zekerheid

KORNWERDERZAND - Mosselkwekers zijn inmiddels tien jaar bezig met mzi’s. De PO-Mosselcultuur en het Mosselbureau organiseerden daarom vorige week voor media een Waddentripje vanuit Kornwerderzand naar het Gat van Stompe, waar onder andere de YE 18 bezig was met het uithangen van touwen/longlines voor de mosselzaadinvang. Het dit seizoen ingevangen mosselzaad is de basis voor de mosseloogst van 2023.

In 2008 is in een convenant met overheid en natuurorganisaties afgesproken de bodemvisserij van mosselzaad af te bouwen en mosselzaadbanken stapsgewijs te sluiten. Die afspraken zijn afgelopen najaar vernieuwd; op voorwaarde van een economisch rendabele kweek wordt vanaf 2030 de bodemvisserij verboden en moet alles uit mzi’s komen. De komende jaren wordt er daarom met subsidiesteun van de overheid geïnvesteerd in nog meer mzi-systemen.

Voor de invang van mosselzaad wordt in totaal 256 hectare aan percelen gebruikt, 212 hectare daarvan bevindt zich op de Waddenzee. In 2020 betrof de mosselzaadproductie van mzi’s 22,5 miljoen kilo. De zaadvisserij op de bodem is ondertussen met ruim een derde teruggebracht.

Onderzoeker Jacob Capelle gaf uitleg met cijfers over de mzi-resultaten. De mosselzaadinvang is in tien jaar tijd in rap tempo gestegen, louter door een stijging van de hoeveelheid ingehangen longlines aan boeien en netten aan buizen. De mzi-oogst wordt vooral bepaald door de natuur, maar de kwekers hebben er wel meer grip op. Het kost overigens ook veel meer tijd en geld. Om het duurdere mosselzaad rendabel op te kweken zijn optimalisaties van kweekpercelen nodig.

(Foto’s: Bastiaan van Musscher/Nederlands Mosselbureau)