Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Stenen op de stoep bij milieuorganisatie

Prikactie van vissers tegen Greenpeace

AMSTERDAM – Urker vissers hebben zaterdagmorgen vroeg enkele tientallen keien op de stoep van het hoofdkantoor van Greenpeace Nederland gedumpt.

De door Belgische kotters opgeviste keien waren op de Eemshaven op twee karren geladen en via Urk naar Amsterdam gereden. De vijf betrokken vissers noemen zich op social media de ‘ghost busters’.

,,Zie het als een prikactie om tegengas te geven tegen de activiteiten van Greenpeace, die blijft doorgaan met het dumpen van stenen in onze viswateren. In app-groepen doen collega’s er massaal hun zegje over, maar wij voegen de daad bij het woord en geven tegengas. We willen niet over ons heen laten lopen, en dat ook aan groene politici heel duidelijk maken. Wanneer Greenpeace doorgaat met ongeoorloofde dumpingen dan zullen wij gepast reageren. De publieke reacties op Facebook zijn bemoedigend’’, verklaart een van betrokken kotterschippers.

De actie van de vissers genereerde behoorlijk veel media-aandacht. Ook bij de NOS, maar op de foto die de publieke Nederlandse Omroep Stichting deelde waren de door de vissers opgehangen posters vreemd genoeg niet te zien. Ook vorig najaar werd er door vissers een enkele kei bij Greenpeace op de stoep gelegd, na een actie van Greenpeace op de Doggersbank.

VisNed deed toen aangifte, maar het Openbaar Ministerie besloot niet tot vervolging over te gaan omdat de actie van Greenpeace in Britse wateren plaatsvond. Dat was eind februari ook het geval in Het Kanaal. De VVD diende in januari tijdens de behandeling van het Noordzeeakkoord een motie in om de fiscaal gunstige ANBI-status van Greenpeace in de trekken, maar die motie werd toen met tegenstemmen van de regeringspartijen CDA en Christen Unie verworpen.

Greenpeace spreekt in een reactie van een ‘keigoede' actie van visserszijde afgelopen weekend. Bij herhaling stelt Greenpeace dat het dumpen van stenen door de rechtbank toegestaan is. Dat is echter te kort door de bocht. In mei 2015 spande VisNed een kort geding aan toen Greenpeace in een klein gebied van de Klaverbank - 40 bij 40 meter - tien grote stenen dumpte. Keien die toen in opdracht van de Nederlandse Vissersbond weer werden geborgen. Het ‘voorlopig oordeel' van de voorzieningenrechter luidde toen dat die actie van Greenpeace niet ongeoorloofd werd geacht en dat er ‘vooralsnog' geen reden was zulke acties te verbieden. ,,Eventuele toekomstige acties zullen te zijner tijd op (on)rechtmatigheid daarvan moeten worden beoordeeld'’, sprak de rechter toen uit.