Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Positief MSC-rapport 'Stand in het Water 2020'

Nederlandse visserij wordt steeds duurzamer

UTRECHT – Het Marine Stewardship Council is zeer positief over de Nederlandse visserij. ,,Die wordt steeds duurzamer’’, aldus programmadirecteur Hidde van Kersen van MSC.

Circa tachtig procent van de Nederlandse visserij neemt deel in het MSC-programma voor duurzame visvangst. En eenmaal erkend door het MSC-keurmerk blijven visserijen werken aan verdere verduurzaming. Dat blijkt uit het rapport ‘Stand in het Water 2020’, waarin een analyse is gedaan van alle 125 beoordelingen en controles die de afgelopen 15 jaar zijn uitgevoerd om te toetsen of visserijen het MSC-keurmerk mogen dragen. Het rapport zoomt niet in op individuele visserijen, maar kijkt naar de ontwikkelingen in de Nederlandse visserij als geheel.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) reageert: ,,Het is goed nieuws dat de Nederlandse visserij steeds duurzamer wordt. De MSC-organisatie heeft – samen met vissers en belangenbehartigers – hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Verdere verduurzaming van de visserij blijft belangrijk, ook voor de toekomst. Dat vraagt niet alleen inzet van beleid, maar ook inzet van initiatieven zoals het MSC-keurmerk.”

In 2006 liet de eerste Nederlandse visserij zich meten tegen de MSC-standaard. Deze Noordzeeharing-visserij is sindsdien gecertificeerd, en visserijen op 19 andere vissoorten volgden. Inmiddels neemt zo’n 80 procent van de Nederlandse visserij deel aan het programma, zowel gemeten in aantal schepen als in het volume aangelande vis in 2019. Deelnemende visserijen worden jaarlijks gecontroleerd, en vaker als daartoe aanleiding is. Elke vijf jaar vindt een uitgebreide herbeoordeling plaats.

Ook blijkt uit de analyse van de visserijbeoordelingen dat het MSC-programma een stimulans is om te blijven verbeteren. Visserijen kunnen onder voorwaarden worden gecertificeerd, met verbeteropgaven voor komende jaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanpassen van netten om bijvangst te verminderen of om het ontzien van kwetsbare natuur. Van de 109 dusver gestelde voorwaarden is circa de helft inmiddels ingelost. Aan het realiseren van de andere helft van de verbeteropgaven wordt nog gewerkt. Deze moeten binnen afgesproken tijdlijnen worden voltooid, of de visserij riskeert schorsing of beëindiging van het certificaat.

Derde belangrijke conclusie is de grote betrokkenheid. Aan bijna alle beoordelingen hebben wetenschappers of natuurbeschermingsorganisaties bijgedragen, aan ruim de helft van deze audits hebben beide groepen bijgedragen. Hiermee wordt verzekerd dat de laatste wetenschappelijke inzichten over visserij en natuurbescherming worden meegenomen bij de beoordeling van visserijen.

Tijdelijk beperkt

De Nederlandse visserij is voor duurzaam beheer van visbestanden ook afhankelijk van internationale afspraken over vangstquota.

Recent zijn de MSC-certificaten voor de visserij op makreel, Atlantisch-Scandinavische haring en blauwe wijting geschorst, omdat de betrokken kuststaten geen overeenstemming konden bereiken over het verdelen van de quota. Vangst van deze soorten in 2021 mag daardoor niet als MSC-gecertificeerd worden verkocht, totdat de betrokken landen tot wetenschappelijk gedragen afspraken komen.

Vanuit de markt blijft de vraag stijgen naar vis, schaal- en schelpdieren van duurzame oorsprong. MSC ziet in Nederland jaar op jaar groei in de verkoop van gecertificeerde visproducten. Dat past in een trend. In de supermarkt draagt 74 procent van de visproducten het ASC- of MSC-keurmerk.