Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Waddentools-SWIMWAY-project

Ankerkuilvissers gezocht

HARLINGEN – Op de Waddenzee vindt het grootschalige en meerjarige onderzoeksproject Swimway plaats. Voor een van de projecten zoekt Wageningen Marine Research (WMR) vissers die in de zeegaten kunnen bemonsteren met een ankerkuil.

,,Voor het Waddentools- SWIMWAY project richt WMR zich de komende jaren op het voorkomen van vis in de Waddenzee. In tegenstelling tot wat men misschien verwacht zal de aandacht vooral ook komen te liggen op vis die voorkomt in de waterkolom (pelagische vis). Deze tot nu toe onderbelichte groep vissen speelt een belangrijke rol in bijvoorbeeld het voedselweb van de Waddenzee.

In dit onderzoek willen we graag informatie verzamelen over het voorkomen van verschillende soorten, en over het gebiedsgebruik tijdens verschillende fasen van de levenscyclus. Voor het ondiepe, troebele water met een sterke getijdenstroming van de Waddenzee is de ankerkuilvisserij een geschikte manier om vismonsters te verzamelen.

Het doel is om jaarrond met een ankerkuil verschillende locaties in de Waddenzee te bemonsteren, gedurende één midweek per maand. Het heeft de voorkeur om de bemonstering aaneengesloten uit te voeren, in een tijdsbestek van twaalf maanden, te beginnen in de winterperiode 2020-2021. Mochten door omstandigheden één of meer maanden uitvallen, dan kan er overlegd worden om deze periode in te halen in dezelfde maanden in de twee daaropvolgende jaren.

Het gaat in totaal om zestig visdagen (twaalf maanden x vijf dagen). Tijdens de uitvoering van de bemonstering levert het schip logies aan boord voor tenminste twee onderzoekers van WMR (opstappers).

Helaas wordt er op dit moment in het Nederlandse deel van het Waddengebied niet meer gevist met de ankerkuil. De laatste kotter die gebruik maakte van deze vorm van visserij - de TM 9 van Epko Wetserhuis - is enige jaren geleden gestopt.’’

WMR is op zoek naar een schip met bemanning die voor deze gelegenheid wil vissen met de ankerkuil. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met onderzoeker Bram Couperus via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / via telefoon: 0317 487 074.