Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Medewerking van vissers gevraagd

Zenderen van haaien en pijlstaartroggen

GOES – Kennis over haaien en roggen is gering. Dat is ook een van de redenen waarom het rogquotum beperkt is, terwijl Noordzeevissers met name stekelrog en gevlekte rog veelvuldig in hun netten tegenkomen. In het kader van het internationale Life IP-programma – waaraan ook de beroepsvisserij meewerkt - worden haaien en roggen momenteel van zenders voorzien. Belangrijk is dat gezenderde dieren wanneer die gevangen worden gelijk weer losgelaten worden. Paddy Walker van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging geeft uitleg.

,,Afgelopen weken is door sportvissers op haaien en pijlstaartroggen gevist in de Oosterschelde, met als doel deze te voorzien van een zender die gegevens over de locatie van de vis zal verzamelen. Tot nu toe zijn enkele ruwe haaien en een gevlekte gladde haai voorzien van zenders, zogeheten MiniPats van WildLife Computers. De onderzoekers hopen tot half september zeventien MiniPats te kunnen plaatsen. De dieren worden gezenderd door Wageningen Marine Research (WMR), in het kader van het Life IP Deltanatuur-programma.

Kennisontwikkeling voor natuur- en visserijbeheer

Er komen zestien soorten haaien en roggen voor in de Nederlandse wateren, maar er is heel weinig bekend over hun verspreiding en aanwezigheid, de migratiepatronen van de soorten en de verwantschappen tussen de verschillende populaties. Het Life IP-project ‘Haaien en Roggen in Beeld’ richt zich op deze ontbrekende kennis.

Het project moet leiden tot een wetenschappelijk kader dat de verdere ontwikkeling van natuur- en visserijbeheer ten aanzien van haaien en roggen in de Nederlandse kustzone en de Noordzee onderbouwt. Het betreft een samenwerking tussen het ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, Wageningen Marine Research, Wageningen Universiteit, Sportvisserij Nederland, WNF, Nederlandse Elasmobranchen Vereniging en VisNed.

Het onderzoeksproject loopt de komende twee jaar en richt zich op stekelrog, blonde rog, pijlstaartrog, gevlekte gladde haai en de ruwe haai. Het project is net gestart. In augustus 2020 werd begonnen met de ruwe haaien, gevlekte gladde haaien en pijlstaartroggen te merken met zenders die informatie geven over hun migratiepatroon. In 2021 wordt het project voortgezet, en worden de stekelrog en blonde rog gemerkt met zogenaamde ‘data storage tags’. Daar komen we volgend jaar op terug.

Wat te doen bij vangst

van gemerkte haaien of roggen?

De projectorganisatie vraagt vissers die een gemerkte haai of rog vangen deze - met zender en al – weer vrij te laten zwemmen. Zij hoeven de zenders dus niet te verzamelen en op te sturen, maar ze gewoon aan de haai of rog laten vastzitten. De zenders laten namelijk na driehonderd dagen ZELF automatisch los van de vis. De zenders zoeken contact met een ARGOS-satelliet en verzenden de gegevens over de locatie, diepte, druk en temperatuur.

Het zou echter kunnen gebeuren dat vissers een haai of pijlstaartrog met alleen nog de montage in de rug vangen, dus zonder de zender. In dat geval ontvangen de onderzoekers daar graag melding van, inclusief informatie over vangstlocatie, lengte, geslacht en een foto van de merkjes. Daarmee kan worden achterhaald om welk dier het precies gaat.

Indien het dier dood aan boord komt, ontvangt de projectorganisatie graag de zender en alle informatie die u kunt verzamelen van de haai of rog, zoals vangplaats, lengte en geslacht, en graag ook foto’s.

In alle gevallen dat u zo’n bijzonder dier tegenkomt in de vangst, ontvangt Wageningen Marine Research graag een melding met foto’s. Vissers ontvangen daarvoor een leuke beloning in de vorm van een T-shirt. Uiteraard informeren we de sector via Visserijnieuws over de bijzondere vangsten en het onderzoek.''

Contact en informatie:

Erwin Winter, Jurgen Batsleer

Wageningen Marine Research

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+31 618193264

ZEIST - Het Wereldnatuurfonds zette afgelopen weekend speciaal gekweekte stekelroggen uit in de Westerschelde. Het betreft hier de nasleep van een al langer lopend project, waarbij eerder in de Oosterschelde gekweekte roggen zijn uitgezet.

Beroepsvissers hekelen het ANP-bericht hierover waarin werd opgemerkt dat stekelroggen als gevolg van onder andere overbevissing grotendeels zijn verdwenen in de Noordzee. De praktijk is dat kotters wekelijks tonnen rog over de muur moeten zetten omdat ze deze vanwege een beperkt quotum onvoldoende mogen aanlanden.

Paddy Walker benadrukt dat dit gaat om een heel ander project dan het zenderen van haaien en pijlstaartroggen. ,, Wij weten uit internationale wetenschappelijke surveys dat het bestand aan stekelrog toeneemt’’, aldus Walker, directeur van de Elasmobranchen Vereniging.

Onderzoeker Erwin Winter van WMR (links) en Niels Breve van Sportvisserij Nederland.Onderzoeker Erwin Winter van WMR (links) en Niels Breve van Sportvisserij Nederland.