Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Noordzee wordt schoner met hulp van vissers

Recordhoeveelheid opgevist afval

IJMUIDEN/DEN HELDER – Vissers zetten hun beste beentje voor om de Noordzee schoner te krijgen. Vorig jaar werd door Nederlandse vissers een recordhoeveelheid van 558 ton afval uit zee gevist en in duizenden bigbags aan land gezet.

Deze weken reikt KIMO op diverse havens certificaten uit aan kottervissers die deelnemen aan het zogeheten project Fishing for Litter. Vorige week vrijdagmorgen kwam voorzitter Sebastian Dinjens (tevens wethouder van de gemeente Velsen) daarvoor al vroeg aan boord van de GO 26. ,,Geweldig nieuws is dat alle EU-kustlidstaten ons Fishing for Litter-programma overnemen. Nederland is hierbij het inspirerende voorbeeld’’, aldus Dinjens. Vandaag – vrijdag 4 september – worden door wethouder Kees Visser (vice-voorzitter van KIMO) van de gemeente Den Helder deelnamecertificaten uitgereikt.

Het nieuwe record heeft veel te maken met de ramp met het containerschip MSZ Zoe vorig jaar januari boven de Waddenzee. In Harlingen schoot de hoeveelheid opgeviste afval omhoog naar maar liefst 177 ton, vier keer meer afval dan het langjarige gemiddelde in deze haven. Maar ook IJmuiden (46 ton) en vooral in de zuidelijke havens Vlissingen (83 ton) en Stellendam (72 ton) werd vorig jaar door vissers veel meer afval aan land gezet.

De afgelopen tien jaar werd jaarlijks gemiddeld 300 ton opgevist afval aan land gebracht. KIMO prognotiseert ook in 2020 een bovengemiddelde hoeveelheid van ruim 500 ton. Met de boomkor wordt meer zwerfafval van de zeebodem opgevist dan met lichtere pulstuigen. ,,Het valt ons dit jaar op dat in de gebieden die al lang niet bevist zijn opmerkelijk meer rommel op de bodem ligt dan in gebieden waar veel gevist wordt. Terwijl veel studies over zwerfafval in zee gaan over wat je aan de oppervlakte en op stranden tegenkomt, weet de visser wel beter: de Noordzeebodem wordt alleen schoner met hulp van de visser’’, aldus Jan Joris Midavaine, projectleider Fishing for Litter.

Het aantal deelnemende vissers aan Fishing for Litter is gestegen van 83 in 2017 naar 137 in 2020. Nieuwe deelnemers dit jaar zijn de vlagkotters BCK 40, PD 141 en H 144.

Afvalspoorboekjes

Het gemonitord strandafval afkomstig van de visserij vertoont al enkele jaren een dalende trend. De ambitie is dat er geen afval van de visserij zelf op stranden meer wordt aangetroffen, ook geen pluis. Hier werken vissers samen met 21 partners binnen de Green Deal Visserij voor een Schone Zee aan. Een van deze acties is het afvalspoorboekje: een duidelijk overzicht voor vissers en havens om afvalstromen gescheiden in te zamelen en op de juiste plek af te geven.

KIMO meldt dat de financiering van Fishing for Litter krap is, sponsors zijn dus welkom. Er is jaarlijks minimaal 2,5 ton nodig, terwijl het ministerie van I&W niet meer dan 90.000 euro bijdraagt. Voor extra afvalverwerkingskosten in 2019 heeft de overheid een voorschot verleend op de claim richting de rederij MSC.

Schipper Gert Lokker en bemanning van de GO 26 kregen vorige week nieuwe certificaten Fishing for Litter uitgereikt.Schipper Gert Lokker en bemanning van de GO 26 kregen vorige week nieuwe certificaten Fishing for Litter uitgereikt.