Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.

Paling ernstiger bedreigd dan de reuzenpanda?

Wageningen, 10 juli 2020

De Good Fish Foundation laat de paling in het rood staan in haar Viswijzer, en baseert zich daarbij deels op de IUCN, die de paling weer als ‘kritisch bedreigd’ heeft bestempeld. Daarbij blijven ze hangen in oude denkpatronen en denkwijzen uit 2008 en vergeten ze de beperkingen van het heden.

Wat ngo’s als de Good Fish Foundation ook vergeten is dat de palingsector vanaf 2009 bij de palingsector wel degelijk tot het inzicht is gekomen dat er dingen moesten veranderen. Bescherming van de paling, meer aandacht voor migratie, meer aandacht voor leefgebied; het zijn allemaal punten die vanaf 2010 in de statuten van DUPAN staan.

In Nederland hebben we de bescherming van de paling fantastisch opgepakt, en veel Europese landen volgen inmiddels dit Nederlandse voorbeeld.

Realistisch streefbeeld?

Wat betreft de notering ‘kritisch bedreigd’ van de IUCN is het belangrijk om te begrijpen hoe het systeem werkt. Voor paling geldt een streefbeeld voor hoe groot de populatie zou moeten zijn. Dat streefbeeld is bepaald op de hoeveelheid paling in de periode tussen 1960 en circa 1975. De wetenschap wil terug naar dat grote bestand, en ik denk dat iedereen zo’n groot bestand ook zou toejuichen.

Het probleem is echter dat er heel veel veranderd is in het leefgebied van de Europese paling sinds die periode.

Zo werden er sinds 1960 vijfentwintigduizend waterkrachtcentrales en ruim veertigduizend andere hindernissen in de binnenwateren gebouwd. In Nederland waren we druk bezig ons te beschermen tegen de zee, want de watersnoodramp was net achter de rug en de Deltawerken waren gestart.

Als klap op de vuurpijl verdwenen tal van leefgebieden in Europa helemaal voor de paling. Wetenschappelijk is ook bewezen dat de biologische draagkracht afneemt. Jammer genoeg durft niemand dat punt nog hardop te noemen.

De vraag die overblijft: hoe realistisch is het streefbeeld? Het woord zegt het eigenlijk al: STREEFbeeld. Wat men wil is de palingstand van 1960 in het beschikbare water van 2020. Dat past dus niet meer, en dat is in essentie waar alle discussies op vast lopen. Het zou eerlijker zijn om een realistisch streefbeeld te hanteren, dat past in de tijd waarin we leven.

Opmerkelijk

Paling staat genoteerd als ‘kritisch bedreigd’ bij de IUCN en de reuzenpanda twee stappen minder, als ‘gevoelig’. Dat is als je naar aantallen kijkt op zijn minst opmerkelijk.

Er komen elk jaar miljarden nieuwe palingen bij, en er zijn slechts 1.800 panda’s op de hele wereld en de kranten staan er vol van als er eentje in gevangenschap geboren word.

Laten we afspreken dat ngo’s ophouden met op de alarmbel te drukken; die alarmbel heeft de palingsector in 2009 al gehoord.

De palingsector is het eens met beschermende maatregelen zoals de Aalverordening en wil graag verder dan dat, maar graag wel met een realistisch streefbeeld dat past in de tijd waarin we leven. Daarmee zijn voor de toekomst afspraken mogelijk over de menselijke benutting van paling.

Die ruimte is er, want IUCN stelt ook: ,,Goed gereguleerde handel kan een positieve bijdrage leveren aan het behoud van een aantal bedreigde soorten, en kan essentieel zijn voor menselijk levensonderhoud.”

Alex Koelewijn,

voorzitter Stichting DUPAN

Grote palingaanvoeren op de IJsselmeervisafslag van Urk.Grote palingaanvoeren op de IJsselmeervisafslag van Urk.