Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Waddenfonds subsidieert ‘Shrimp4life’ van De Boer RVS

Zes garnalenkotters worden uitgerust met nieuwe optische sorteermachines

MAKKUM – Zes garnalenkotters worden door De Boer RVS uitgerust met een nieuwe optische garnalensorteermachine.

De eerste van deze compacte optische garnalensorteermachines komt aan boord van een aanvoerder voor Heiploeg; die handelspartij ondersteunt het project ook. Het prototype dat afgelopen jaar succesvol op de WR 9 is getest blijft daar aan boord.

Melle de Boer berichtte afgelopen voorjaar een doorbraak te hebben bereikt. De sorteermachine is voorzien van een detectiebaan met camera’s om (ondermaatse) garnalen en visjes te scheiden.

Niet alleen met handelspartijen en kottereigenaren is De Boer in gesprek, maar ook rechtstreeks met een belangstellende retailer. Volgens De Boer is er zowel in Nederland als Duitsland interesse.

De sorteermachines worden in eerste instantie om niet geplaatst (met de intentie om deze na verloop van tijd te kopen), maar noodzakelijke aanpassingen aan boord zijn voor rekening van de opdrachtgevers.

Met de zes schepen wil Melle de Boer vooral heel veel data vastleggen over grootte, dikte, gewicht, aantal en vangstlocatie van de garnalen. De info zou met toestemming gebruik kunnen worden voor wetenschappelijk doeleinden. Ook kan in het kader van de aanlandplicht info over bijvangsten geautomatiseerd worden, aldus De Boer.

Prototype op de garnalenkotter WR 9.Prototype op de garnalenkotter WR 9.

Voor dit project – ‘Shrimp4life’ – heeft het Waddenfonds vorige week de subsidieaanvraag van De Boer RVS goedgekeurd. Op een projectinvestering van bijna 1,4 miljoen euro draagt het Waddenfonds 500.000 euro bij. Voor de ontwikkeling van de machine ontving De Boer in de periode 2012-2014 onder de noemer ‘Slimmer verwerken, bijvangst beperken’ Europese subsidie en noteerde De Boer RVS een hoge notering in de MKB Innovatie Top 100.

De optische sorteermachine is in samenwerking met Raytec uit Italië ontwikkeld. De aankomst van de eerste nieuwe machine is vanwege corona een maand vertraagd.

Tien projecten

Shrimp4life is één van de tien nieuwe projecten waarvoor het Waddenfonds in totaal 4 miljoen euro uittrekt. Naast visserij gaat het dan om toerisme, cultuur en landbouw.

Met het project Panorama Wadden wordt De Bosatlas van de Wadden verspreid onder 950 scholen voor voortgezet onderwijs in Noord- en Midden-Nederland. Bij de atlas is een interactief lesprogramma inbegrepen met onder meer een interactieve schoolplaat en een mobiele expositie.

Kan de stikstofproblematiek worden opgelost door het telen van zoutwateralgen? Het project Algae Anywhere op een veehouderij in het Friese Hallum moet dit uitwijzen. De algen worden gevoed met voedingsstoffen uit mest van het bedrijf; de algen zelf dienen op hun beurt als veevoer.

Met de uitbreiding van de Medemblikkerloods in museumhaven Willemsoord in Den Helder kunnen een zeilmakerij en een multifunctionele lesruimte worden gerealiseerd. Cultuurhistorisch waardevolle kennis over boten en kennis over de Waddenzee blijven hierdoor behouden en worden gedeeld met jongeren.


Uit de subsidiebeschikking:

In het project Shrimp4Life staat het (verder) ontwikkelen van een marktrijp selectief visvangstsysteem voor een duurzame garnalenvisserij centraal. Onderdeel van dit project vormt een hiervoor aangepast productieproces, hetgeen moet resulteren in significant minder bijvangst, minder bodemberoering, minder dieselverbruik (en dus minder CO2-uitstoot), minder groen en ziftsel wordt aangeland en plastic afval wordt gescheiden en aangeland.