Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Ketenpartijen overleggen over corona

Mensen moeten(vis) blijven eten

URK – De maatregelen rond het coronavirus hebben gevolgen voor de vismarkt. Ketenpartijen houden de vinger aan de pols.

De Coöperatieve Visserij Organisatie en Visveiling Urk namen afgelopen weekend het initiatief voor sectorberaad. De Vereniging van Visgroothandelaren Urk, Nederlandse Vissersbond, PO-Urk en de Urker afslagdirectie kwamen afgelopen dinsdagmorgen bij elkaar. Het overleg krijgt op vrijdagmiddag een vervolg, ook de Visfederatie sluit dan aan. De vloot wordt dan ook geadviseerd door te blijven vissen, maar Franse havens te mijden.

De voedingssector is onder de vitale beroepen geschaard. Mensen moeten blijven eten. Verwacht wordt wel dat dure (restaurant)vis goedkoper gaat worden. Afgelopen weekend was dat nog zo niet te merken aan de zwartvis, maar wel aan de inktvis en mul voor de vershandel. Onderzocht wordt of er een beroep gedaan kan worden op overheidssteun om Europa van gezonde voeding uit zee te kunnen voorzien en eventueel voorraadvorming te stimuleren.

Vissers kregen van de CVO de volgende boodschap: ,,In veel Europese landen zijn openbare gelegenheden waar veel mensen komen gesloten. Restaurants en cateringbedrijven zijn gesloten, en dat heeft direct gevolgen voor de vraag naar vooral verse en luxe visserijproducten. Supermarkten zijn meestal nog open, maar er gelden wel voorzorgsmaatregelen, waardoor ook daar de vraag naar verse visserijproducten afneemt. Op de afslagen staan de prijzen voor grotere tong (lappen), tarbot en griet onder druk. De kleinere exemplaren (onder andere slips, kleine tarbot/griet) worden veelal ingevroren. Voor diepvriesproducten (schol/garnalen) is de markt vooralsnog stabiel. De grenzen naar de export/verwerkingslanden zijn open en de verwachting is nu dat dit ook zo blijft. Wel zijn in verschillende landen vissers voor de kant gegaan, zoals in Frankrijk.

Ons advies is om gewoon te blijven vissen; de mensen in Europa moeten blijven eten. Mijd wel zoveel mogelijk de exclusievere soorten zoals grote tong, tarbot en griet. Schol, kleinere tong, kleinere tarbot en kleinere griet, garnalen en Noorse kreeft (in overleg met de afnemer) kunnen gewoon worden aangevoerd. Wel is het verzoek om zoveel mogelijk in de loop van vrijdag binnen te komen.’’

De Vereniging van Visgroothandelaren Urk scheef na het crisisberaad aan de leden onder meer:

- Versevisprijzen dalen omdat export stilvalt, voor de horeca. Naar alle landen wordt nog geleverd wat er nog te leveren valt. Belangrijkste is hoe wij de vis bij de klant krijgen. Transport met voedsel kan gewoon doorgaan, behalve per vliegtuig, dat is lastig.

- Supermarkten zijn nog open. In Italië mogen mensen een beperkt aantal minuten naar binnen, vis wordt vooral kant-en-klaar en uit diepvries verkocht, wordt niet meer voor ze klaargemaakt. Retail is ruim voldoende vraag, maar catering houdt op, vooral tarbot en griet wat naar restaurants gaat. Catering wil gedane bestellingen uitstellen. Voorraadvorming is gevaarlijk. Vraag vanuit retail zal wel blijven. Exclusieve producten staan zwaar onder druk. Retail is schol, sommige supermarkten vragen ook nog kleinere tong, zoals in België en Frankrijk.

- Vanuit retail worden extra bestellingen gedaan. Noordzeevis zag je een kleine opleving kleinere tong. Grotere tong staat on hold richting USA. Scholaanvoer is natuurlijk niet super, dus blijft de prijs nog wel even op niveau, zie je ook met mul en inktvis zolang er nog gevlogen wordt. Inktvis naar Italië gaat nog wel, maar kan ook stil komen te vallen.

- Schol 4 zit rond de 1,90 euro. Als dat zo blijft, dan blijven de groten nog wel door produceren, maar dat moet geen tien weken duren. Het geld staat ook vast. Als je geen buffer hebt, dan moet je als eerste je handen van de knop houden. Italië vraagt al om uitstel van betaling, daar heb je als bedrijf mee te dealen.

- Omdat handel al het nodige op voorraad gaat zetten, ook aanvoer reguleren. Wel rekening houden met systemen die zijn ingericht op twee tot drie verladingen per week, dus aanvoer wel spreiden.

- Bedrijven vragen al arbeidstijdverkorting aan.