Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Vlaamse Visveiling heeft vertrouwen in de toekomst

Meer aanvoer nodig en ook verwacht

ZEEBRUGGE – De Vlaamse Visveiling ziet hoopvolle signalen voor een stijging van de aanvoer. In 2019 gaven de aanvoeren op de twee afslagen (Zeebrugge en Oostende) vooralsnog een lichte daling te zien. Ruim dertig procent van de Belgische visvangsten wordt elders geveild.

De twee afslagen van de Vlaamse Visveiling noteerden vorig jaar een visaanbod van 13.302 ton, met een totale omzet van 57,7 miljoen euro. De verdeling over Zeebrugge en Oostende was respectievelijk ongeveer 60 procent tegenover 40 procent. Ten opzichte van 2018 werd er zo’n 1.100 ton vis minder aangevoerd en daalde de omzet met ruim 2 miljoen euro. De tongaanvoer op de Vlaamse visveilingen was goed voor 44 procent van de totale aanvoerwaarde. Die tongaanvoer steeg wel, met 12 procent ten opzichte van 2018 naar 2.046 ton, en de omzet steeg met 17 procent naar 25,9 miljoen euro. De schol-aanvoer daalde met 20 procent naar 3.640 ton en de omzet daarvan met 21 procent naar 8,6 miljoen euro.

Afslagdirecteur Sylvie Becaus zegt over de in het algemeen verminderde aanvoer: ,,In 2019 werd geïnvesteerd in de aanpassing van vaartuigen waarmee de Belgische visserij zich verder inschrijft in het traject ‘Visserij Verduurzaamt’. Dit vertaalde zich in langere stilligperiodes, wat mede heeft bijgedragen aan de lagere volumes die afgezet werden in de veiling.’’

De Rederscentrale becijferde dat over 2019 door de Belgische vloot in totaal 19.308 ton vis werd aangevoerd, met een waarde van 80,8 miljoen euro, en spreekt van een mooi resultaat. Duidelijk is wel dat een groot deel van de Vlaamse vangsten niet geveild wordt in België. De Rederscentrale roept ook op ‘om de eigen markt in stand te houden en om onze eigenheid niet te verliezen in de Europese markt'. ,,Voldoende volume en regelmatige aanvoer zijn vereisten om voldoende potentiële kopers aan te trekken en te behouden op de visveiling.’’

Ook Becaus onderkent dat. Met betrekking tot de nieuwe visveiling van Oostende die in oktober officieel werd geopend stelt zij: ,,Met deze belangrijke investering bevestigt de Vlaamse Visveiling haar geloof in de toekomst van de visserijsector. De nieuwbouw in Oostende is een eerste stap. De volgende jaren zal verder gebouwd worden aan een cluster van bedrijven die elkaar zullen versterken. Dit zal echter enkel mogelijk zijn met volle ondersteuning van de volledige sector en een belangrijke verhoging van het volume aangeland door de Belgische vloot.’’

Becaus ziet hoopvolle signalen. ,,Na de investeringen van de voorbije jaren verwachten wij dat de vloot in 2020 op volle kracht zal vissen. En aangezien de quota op onze belangrijkste soorten sterk stijgen, verwachten wij dat de aanvoer van de Belgische vloot sterk zal toenemen in waarde en volume.’’

De Vlaamse Visveiling zet met het oog op de verwachte stijgende volumes in op het uitbouwen van de versmarkt. ,,Zodat voor elke soort vis, elke kwaliteit en sortering een faire prijs verkregen wordt voor de reders. Ook de Nederlandse en andere buitenlandse vaartuigen die regelmatig Oostende aandoen kunnen deze prijssetting en de lagere logistieke kosten appreciëren en beginnen de vangsten frequenter te verkopen in de Belgische veilingen.’’

Ook Becaus verheugt zich op de vijf nieuwe Vlaamse kotters die in 2021 in de vaart moeten komen. ,,Enkele andere reders hebben nog niet getekend, maar troffen ook reeds voorbereidingen voor nieuwbouw. Dit is een hoopvol signaal en bevestigt dat ook de reders geloven in de toekomst van de Belgische visserij.’’

Nieuwpoort

In de gemeentelijke visafslag Nieuwpoort stagneerde de omzet. Er werd 402 ton geveild, waarmee een omzet van 1,49 miljoen euro werd behaald. Nieuwpoort heeft zes vaste aanvoerders voor vis en garnalen, en daarnaast zo’n twintig kleine zeebaarsaanvoerders (onder Nederlandse vlag). In 2019 werd 112 ton garnaal aangevoerd, 22 procent minder dan in 2018. Ook Nieuwpoort zal in 2020 een opknapbeurt ondergaan.