Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.

Aanmelden Voor ‘Visserij in Cijfers’ op De Pier

DEN HAAG - Wageningen Economic Research organiseert het event ‘Visserij in Cijfers’ dit jaar op De Pier, op vrijdagmiddag 3 april van 14.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via: www.wur.nl/vic2020.

Vorig jaar gaven de visserijeconomen van WEcR al aan dat het roerige tijden zijn, en dat is dit jaar niet anders: ,,Het Noordzee-akkoord is ter goedkeuring aangeboden aan de achterbannen. Daarin wordt gesproken over verlies van visgronden aan windparken en natuur, vermindering van bodemberoering, sanering en transitie. Wat de Brexit voor de visserij zal gaan betekenen wordt de komende maanden duidelijk. Na het verlies van de pulsontheffingen wordt de brandstofprijs weer van groter belang voor de sector en ook de aanlandplicht zal steeds meer impact hebben.’’ In weerwil van al die zorgen vindt er in Nederland (flyshooters/twinriggers) en ook in België (bokkers) een nieuwbouwgolf plaats.

Tijdens Visserij in Cijfers worden de resultaten van de afgelopen jaren gepresenteerd en wordt een prognose gegeven voor 2020. ,,Daar willen wij het echter niet bij laten. Wij nemen u mee naar oplossingen die ook een antwoord kunnen zijn op de uitdagingen waar de sector voor komt te staan. Niet alleen op lange maar ook op korte termijn. Hoe de situatie op 3 april zal zijn kunnen we nog niet vaststellen: is er wel of geen akkoord, is er meer bekend over de Brexit? Zeker is dat we sprekers uit de praktijk hebben: scheepsbouwers die vertellen over nieuwe scheepstypes en vissers die werken aan de ontwikkeling van nieuwe tuigen die mogelijk de pulstechniek kunnen vervangen. Daarnaast vertellen wetenschappers waar de (nieuwe) vissoorten te vinden zijn en kijken we welke kansen daar liggen voor de sector. Vanzelfsprekend bekijkt WEcR deze onderwerpen vanuit bedrijfs- en sociaal-economisch perspectief en bieden we inzicht in de mogelijkheden.’’