Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Nieuwe tuigen voor onderzoek met SCH 63

Waterspraytuig gaat volgende fase in

SCHEVENINGEN – Rederij Jaczon gaat de SCH 63 'Quo Vadis' uitrusten voor verder onderzoek met het watersprayvistuig. Het ministerie van LNV stelt voor deze innovatie subsidie beschikbaar. Voor collegavissers wordt komende maand een informatiebijeenkomst georganiseerd om kennis te delen.

Met het pulsverbod zijn vissers gedwongen om over te stappen op de traditionele boomkor met wekkerkettingen of kettingmatten om de doelsoort tong te vangen. In het verkennend onderzoek naar het waterspraytuig, een vistuig met een elektrisch aangedreven pomp op de pijp voorzien van spuitkopjes die de platvissen op de bodem opschrikken door middel van waterstraaltjes, wordt gewerkt aan de technische ontwikkeling van verschillende onderdelen van een watersprayvistuig en het vergaren van kennis over het vangen van tong met waterdruk.

Dit project helpt te kunnen bepalen of het vissen met de waterspraytechniek een technisch haalbaar en ecologisch duurzaam alternatief is voor de pulsvisserij/boomkorvisserij op tong. Jaczon heeft voorafgaand aan het project al veel stappen gezet in het ontwikkelen van het vistuig op basis van waterdruk waar het project op voortbouwt.

Projectconsortium

Vanaf de zomer zullen gedurende 30 visreizen aan boord van de SCH 63 verschillende opstellingen van het nieuwe tuig getest worden. De partners die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van het waterspraytuig zijn Van Wijk, HFK, Padmos, Coöperatie Westvoorn en Wetec. De partners in het project zorgen voor de levering van onderdelen voor de apparatuur voor de SCH 63.

De Nederlandse Vissersbond is penvoerder voor het project en de testen worden wetenschappelijk begeleid door Wageningen Marine Research. Het is belangrijk dat in deze fase van het onderzoek ook de ecologische effecten van deze vismethode door een wetenschappelijk instituut in kaart worden gebracht.

Kennis delen

Een belangrijke mijlpaal binnen het project is de communicatie naar buiten toe betreffende de voortgang van het project. Jaczon wil de hele sector graag nauw betrekken bij de ontwikkelingen van het tuig. In Stellendam is inmiddels al een kenniskring opgebouwd om hun resultaten met andere vissers en geïnteresseerde partijen te delen. Daarnaast wordt er eind februari vanuit het project een informatiebijeenkomst georganiseerd. Een uitnodiging aan visserijbedrijven volgt nog.

Opzet

De testreizen met het waterspraytuig zullen eerst plaatsvinden op de schone visgronden. Pas als het daar goed werkt, zullen er testreizen op de traditionele visgronden worden uitgevoerd. Er zijn twee schippers werkzaam op het schip die elke zes uur afwisselen. Het is belangrijk dat ze 24/7 alert kunnen zijn tijdens de testreizen.

In het gebied waar de eerste testreizen zullen plaatsvinden, vissen ook de GO 37 (pulskotter) en de GO 44 (boomkor). Dit biedt een mooie kans om de trekken te vergelijken met de traditionele tuigen. ,,Het tuig ontwikkelt zich stapje voor stapje. We zijn allemaal positief gestemd voor de uitkomst van het onderzoek. En dat is misschien wel het belangrijkste: dat je gelooft in wat je doet'', aldus Anton Dekker, vlootmanager bij Jaczon BV (onderdeel van Cornelis Vrolijk).

Subsidie

Het ministerie van LNV heeft subsidie verleend voor het verkennend onderzoek naar het waterspraytuig van Jaczon nadat het projectvoorstel in de zomer van 2019 was ingediend. De subsidie voor het project wordt gegund uit de nationale innovatiemiddelen, het potje van 15 miljoen euro, die vanuit het Regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld voor innovatie in de visserij.

Jaczon heeft voorafgaand aan de projectaanvraag de afgelopen twee jaar zelf al heel wat eigen onderzoek verricht en vorig jaar ook in de praktijk op achtereenvolgens de SCH 45 en de ARM 33 om het waterspraytuig zodanig te ontwikkelen dat er veelbelovende resultaten beschikbaar waren op basis waarvan nu verder onderzoek kan plaatsvinden. Het prototype voor een Eurokotter is nu van boord gehaald.