Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Visserijraad

Quota platvis gaan minder omhoog

BRUSSEL – Weinig spanning in de Visserijraad deze week. Maar wel een verrassing: de TAC voor schol gaat weliswaar met 17 procent omhoog, maar het aanlandquotum (met uitsluitend maatse vis) gaat iets omlaag. Voor Noordzeetong een vergelijkbaar verhaal: deze TAC stijgt met maar liefst 40 procent, terwijl het quotum 'wanted catch' met niet meer dan 28 procent omhoog gaat.

De TAC's bestaan deels uit maatse en deels uit ondermaatse vis. Door de enorm sterke jonge jaarklassen schol en tong neemt vooral het aandeel ondermaatse platvis toe. Nederland deelt het ondermaatse aandeel van de TAC's niet individueel uit, geregistreerde discards worden ook niet van de contingenten afgetrokken.

Woensdagmorgen rond zes uur werd een akkoord over de TAC's en quota voor 2020 bereikt. LNV-minister Carola Schouten moest vanwege de behandeling van de stikstofwet in de Kamer verstek laten gaan. Het aanwezige Nederlandse bedrijfsleven had goed contact met de dames van de ambtelijke staf en EU-vertegenwoordiger Ronald van Roeden, die namens Nederland de onderhandelingen leidde.

De gecombineerde TAC voor tarbot en griet gaat met 20 procent omlaag. Er lag een voorstel van de Commissie om op basis van MSY-regels deze met 29 procent te korten. In de Tweede Kamer werd vorige week nog een motie aangenomen waarin de regering werd verzocht zich te verzetten tegen een korting. Dat gold ook voor de - uit voorzorg - voorgestelde korting van 4 procent voor rog. Dankzij een gunstige bestandsontwikkeling is die korting omgezet in een kleine stijging van 5 procent, wat gelet op de bijvangsten van de vloot feitelijk nog veel te weinig is. Dat geldt ook voor zeebaars, die langzaam opkrabbelt. Maar het blijft allemaal erg krap.

Vorige week vrijdag werd in Brussel in de derde ronde een onderhandelingsakkoord bereikt met Noorwegen over de gedeelde bestanden. Het draaide allemaal om kabeljauw. Uiteindelijk werd een pijnlijke TAC-korting van 50 procent afgesproken. Een werkgroep gaat bovendien komende maand advies uitbrengen over aanvullende maatregelen om kabeljauw te ontzien.

Reacties

VisNed-directeur Pim Visser zegt in een reactie: ,,Wij zijn het ministerie van LNV erkentelijk voor hun inzet en het behaalde resultaat. Natuurlijk blijft een korting van tarbot en griet voor ons lastig, wij kunnen niet tevreden zijn met een reductie van 20 procent. Tegelijkertijd willen we opmerken dat er voor onze kleinschalige kustvissers bij zeebaars een belangrijk technisch punt is binnengehaald, waardoor meer flexibiliteit ontstaat.''

Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt reageert al met al zeer tevreden: ,,De aanwas van tong en schol is explosief. Dat is een zeer goede ontwikkeling, voornamelijk voor de toekomst. Een zetje in de rug die de Noordzeevissers in deze moeilijke periode wel kunnen gebruiken", aldus Nooitgedagt, daarbij verwijzend naar aanlandplicht, pulsverbod, uitrol van wind op zee en de naderende Brexit.