Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Onderzoek naar visserijstijlen om overheidsbeleid beter te laten aansluiten bij de praktijk

Waarom doen vissers wat ze doen?

IJMUIDEN – Het 'visserijstijlen-onderzoek', dat Amanda Schadeberg, Katell Hamon en Marloes Kraan vorige week vrijdag presenteerden in IJmuiden, moet het beleid van het ministerie van LNV beter aan laten sluiten bij de praktijk.

Het onderzoek, gefinancierd door het ministerie van LNV via het WUR-geld voor kennisbasisonderzoek, moet de basis leggen voor kennis die over drie tot vijf jaar relevant is voor de beleidsterreinen van LNV. Zowel voor LNV zelf als voor het bedrijfsleven en andere maatschappelijke stakeholders op de beleidsterreinen. Marloes Kraan: ,,Het onderzoek heeft in twee jaar tijd een schat aan informatie opgeleverd. Naast de logboekinformatie van de hele vloot tussen 2001-2016, zijn 28 platvisvissers geïnterviewd, wat 60 uur aan audio opleverde.''

Stijlen-onderzoek kan volgens Kraan helpen om het gedrag van vissers - waarom doen ze wat ze doen - beter te begrijpen. ,,Dat is een waardevolle aanvulling op het onderzoek dat Wageningen Economic Research (WEcR) en Wageningen Marine Marine Research al doen, en dat vooral kijkt naar de uitkomsten van gedrag. Dus naar wat vangen vissers, waar, hoe en hoeveel. Een beter begrip van het gedrag van vissers helpt om beter beleid te maken, dat meer aansluit bij de praktijk en gedragen wordt.''

Bespreking van de resultaten van het visserijstijlen-onderzoek in groepjes bij WMR in IJmuiden.Bespreking van de resultaten van het visserijstijlen-onderzoek in groepjes bij WMR in IJmuiden.

De genodigden in IJmuiden waren vissers, onderzoekers, visserijvertegenwoordigers en ambtenaren van het ministerie. De onderzoekers wilden weten of de uitkomsten herkenbaar waren, en wilden samen met de stakeholders de definities verbeteren en de bruikbaarheid bespreken.

Onder de selecte groep aanwezigen waren VisNed-voorzitter Maarten Drijver, eilandgenoot Biem van der Vis (TX 43), Albert Romkes (UK 24) en staandwantvisser Jack Zwagerman uit Petten (WR 53). Bij het maken van definities vormden zij een aparte groep, waarbij opviel dat ze daarmee veel sneller klaar waren dan de anderen. Romkes vond dat logisch: ,,Wij worden ook niet betaald om te vergaderen."

De onderzoekers zullen de uitkomsten van deze bijeenkomst meenemen in het wetenschappelijk artikel dat ze aan het schrijven zijn. Volgens Kraan is er internationaal, bijvoorbeeld bij ICES, veel belangstelling voor de methode.

Schadeberg won in september nog de 'Best Presentation Award' op de ICES-conferentie 2019, met haar presentatie over dit onderzoek naar de keuzes en het gedrag van vissers binnen de context van grote veranderingen als Brexit, pulsvisserijverbod, aanlandplicht, klimaat en windmolenparken op zee.